Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
Παρουσιάσεις Εργαστηρίου
Μικρή Παρουσίαση
Μεγάλη Παρουσίαση
Εκθέσεις Αξιολόγησης Εργαστηρίου
Lab Metrics 2005-2012
Lab Metrics 2000-2005
Business Plan 2000-2005
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
 
Αρχική-Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024
 

Δημοσιεύσεις σε Εθνικά Περιοδικά & Συνέδρια
Α. Σ.Δρίγκας
Ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης για την κατάρτιση των εκπαιδευτών των ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες
Infosystem 2004. Θεσσαλονίκη 10/2004
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Αλήθειες και ψέματα για την Νέα Οικονομία
Περιοδικό Com Business. 7/2004.
Attach File:
Σ. Κουρεμένος, Σ. Νικολόπουλος, Ι. Μπακόπουλος, Α.Σ. Δρίγκας, Σ. Δομοξούδης και Β. Σουλιώτη
An Assessment on Experimental Timeseries Analysis of Multipoint Videoconference Traffic in IP Networks
Πανελλήνιο Συνέδριο "Μη Γραμμική Δυναμική: Χάος και Πολυπλοκότητα" του τμήματος Μαθηματικών (τομέας Εφαρμοσμένης Ανάλυσης) του Πανεπιστημίου Πατρών, Χαλκίδα 14 -24 Ιουλίου 2003
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Η Ηλεκτρονική Αγορά των Δημοσίων Προμηθειών
Διεθνές Συνέδριο Interop. Αθήνα 1/2002.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Οι ηλεκτρονικές προμήθειες στον δημόσιο τομέα και η υλοποίησή τους
Greek ICT Forum. Μεγάλη Βρετάνια Αθήνα. 15/11/2001.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Ηλεκτρονικές Προμήθειες. Η νέα πρόκληση για την Ελληνική Κυβέρνηση
Περιοδικό Com Βusiness. 10/01.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Οι Ηλεκτρονικές Προμήθειες διαφοροποιούν το γνωστό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων
Περιοδικό Infoplus. 10/01.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Σύστημα πληροφόρησης και εκπαίδευσης για ΑΜΕΑ
Ημερίδα ΑΜΕΑ: Ισότιμη πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας, στην εκπαίδευση και στην απασχόληση. Park hotel Αθήνα. 29/3/2001
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Δίκτυο και Τηλεδιάσκεψη
e-learning for e-business. ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Αθήνα. 23/5/2001
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Σύστημα πληροφόρησης και εκπαίδευσης για ΑΜΕΑ
Ημερίδα της ΓΓΕΤ: Ανάπτυξη Νέων Τεχνολογιών Υποστήριξης ΑΜΕΑ. Ε.Ι.Ε. Αθήνα. 12/6/2001
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Honey_com
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
ΠΛΑΤΩΝ: Δημιουργία πλαισίου για τη δυναμική διαμόρφωση του μαθήματος του αυτοματισμού με τη χρήση σύγχρονων πληροφοριακών εργαλείων
Συνέδριο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ζάππειο Μέγαρο Αθήνα. 7-9/2/2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
VIRC 96
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
ΙΝΤΕΡΝΕΤ Το εργαλείο του Μέλλοντος
Περιοδικό Infotech. 8/2/00
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Round Table
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
TeleVox
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Gather Talk
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
FIRC 96
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Conference Room
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Web Stereo
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Cu Seeme
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Microsoft Internet Locator Server
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Internet Phone
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Iris Phone
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
POWWOW
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Interphone
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Δίκτυο κέντρων τηλεδιάσκεψης
Ημερίδα του έργου ΕΠΕΤ ΙΙ Δίκτυο κέντρων τηλεδιάσκεψης για τηλεεκπαίδευση τηλεεργασία στις ΜΜΕ. Φιλίππειο Θεσσαλονίκη. 4/3/2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Active Worlds Browser
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
AOL Instant Messenger
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Microsoft Netmeeting
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
At Chat
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Orbit IRC
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Internet and Hellenic Society
Conference of Internet Society Hellenic Chapter. Θεσσαλονίκη. 1/12/2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
White Pine Reflector
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Web Phone
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
V-FONE
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Real Player
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Internet and it's capabilities for ODL and e-learning
Conference of Electron project (Leonardo Project). Stockholm. 17-18/11/2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Pirch
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Ηλεκτρονικές Δημόσιες Προμήθειες e-Procurement
Greek ICT Forum. Caravel Αθήνα. 15/11/2000
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
NETPOPUP
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
MIRC 32
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Microsoft Chat
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
LOL Chat
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Internet Telecafe
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Internet Relay Chat IRC
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Nutwbcam
Ειδική Έκδοση ΤΕΕ, "Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet", 2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
The Internet and multimedia environment for e-learning
Conference of Electron project (Leonardo Project). Κύπρος. 2/10/2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Τηλεεκπαίδευση, Τηλεεργασία
Συνέδριο Έρευνα & Τεχνολογία - ΕΠΕΤ ΙΙ, ΓΓΕΤ. Ζάππειο Αθήνα. 6-27/5/2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Η κοινωνία της πληροφορίας και η εκπαίδευση
Ημερίδα εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 21/6/2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Το ηλεκτρονικό εμπόριο: η ψηφιακή και δικτυακή οικονομία στον Ελληνικό χώρο
Infosystem 6ο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής. Θεσσαλονίκη. 29/9/2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Εφαρμογές Ιντερνετ στην εκπαίδευση
Ημερίδα του έργου Πλάτων - ΣΕΠΠΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Μακεδονία Παλλάς Θεσσαλονίκη. 19/3/2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Η πολιτική για το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι δυνατότητες αξιοποίησής του
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αργυρο-χρυσοχοίας. Metropolitan hotel Αθήνα. 10-12/11/2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Internet, Multimedia and Teleeducation
Advanced systems for teaching and learning over www. Conference of HERMES Human Net. University of Aegean. Samos. 1-3/9/2000.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Προτεραιότητες στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Συνέδριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας στο νέο Σ.Π.Α. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Αθήνα 4/99
Attach File:
Ι.Βρέτταρος, Ε.Κολέζα, Κ.Σκορδούλης, Α.Σ.Δρίγκας
Ανάπτυξη Δράσεων Τηλεπληροφορικής για την Διαρκή Ενδοσχολική Εκπαίδευση των Καθηγητών
Συμπόσιο - Σεμινάριο για την Αρχική Εκπαίδευση και επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού, Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας. Πάτρα 16-18/4/1999.
Attach File:
Ε.Κολέζα, Γ.Βρέτταρος, Α.Σ.Δρίγκας, Κ.Σκορδούλης
Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών μέσω δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής
Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορική και Εκπαίδευση. Μάιος 99. Ιωάννινα
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Το δίκτυο 'Ιντερνετ και η νέα τεχνολογία στον χώρο της Ειδικής Αγωγής
Συνέδριο για τις νέες πληροφορικές τεχνολογίες. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής Αττικής. ΥΠ.Ε.Π.Θ. Αθήνα 6/99
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Το δίκτυο 'Ιντερνετ και η Τηλεδιάσκεψη
DECUS 98. Ερέτρια 6/98
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Το δίκτυο Ιντερνετ σαν μέσο για την ανάπτυξη δράσεων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Συνέδριο του ανοιχτού πανεπιστημίου και της ΓΓΛΕ με τίτλο "Νέες μορφές διάδοσης της γνώσης, Ανοιχτή και εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, Νέες τεχνολογίες". Αθήνα 21-22/1/97
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Το δίκτυο Ίντερνετ, νέες υπηρεσίες
Προσκεκλημένη παρουσίαση στο πανελλήνιο σεμινάριο - συνέδριο του ΤΕΕ για το Ίντερνετ και τις υπηρεσίες του. Αθήνα 5-8/11/96.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Δίκτυα, Διαδίκτυα και Τηλεοδοντιατρική
Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο με θέμα τις νέες υπηρεσίες και την πληροφορική. Αθήνα 22-26/10/96.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Οι πληροφοριακές δράσεις στο Δίκτυο Αριάδνη, με έμφαση στις Olympic Games Home Page και East Orthodox Home Page
Συνέδριο DECUS 96. Ερέτρια 6/96
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Το δίκτυο Αριάδνη. Σημερινό Status.
Πανελλήνιο σεμινάριο - συνέδριο του ΤΕΕ για το Ίντερνετ και τις υπηρεσίες του. Αθήνα 6/96.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Το δίκτυο Ιντερνετ. Ιστορικό, υπηρεσίες, δυνατότητες
Περιοδικό Ανάπτυξη του ΕΒΕΑ. Αθήνα 12/96
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Οι δικτυακές δράσεις του Δικτύου Αριάδνη για το περιβάλλον, τα Ελληνικά βουνά και σχετιζόμενα οικοσυστήματα και για τα Ελληνικά νησιά
Διεθνές συνέδριο για την Οικοανάπτυξη Ορεινών Περιοχών, Απρίλιος 96, Τρίκαλα.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι υπηρεσίες τους
Ετήσια έκδοση της εφημερίδας το Κέρδος. 4/96
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Η σπουδαιότητα των υπηρεσιών του ΄Ιντερνετ
Ετήσια έκδοση της εφημερίδας το Κέρδος. 4/96
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Η Γλώσσα JAVA και οι Εφαρμογές της
Eureka ειδικό ένθετο, ετήσια έκδοση του Κέρδους. 7/96
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Οι δραστηριότητες ΄Ιντερνετ του δικτύου Αριάδνη
Ετήσια έκδοση της εφημερίδας το Κέρδος. 4/96
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Ένα Πρόγραμμα για τον Στατιστικό Έλεγχο της Λειτουργίας του Pacnet
περιλαμβάνεται στην ειδική έκδοση του Τ.Ε.Ε., "Δικτυακές Εφαρμογές στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ", 1995.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
World Wide Web στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ
περιλαμβάνεται στην ειδική έκδοση του Τ.Ε.Ε., "Δικτυακές Εφαρμογές στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ", 1995.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Χ.121 Directory του Δικτύου ΑΡΙΑΔΝΗ
περιλαμβάνεται στην ειδική έκδοση του Τ.Ε.Ε., "Δικτυακές Εφαρμογές στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ", 1995.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
ΙNTERNET NEWS στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ
περιλαμβάνεται στην ειδική έκδοση του Τ.Ε.Ε., "Δικτυακές Εφαρμογές στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ", 1995.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Ένα Πρόγραμμα για τον Στατιστικό Έλεγχο της Λειτουργίας του Listserv
περιλαμβάνεται στην ειδική έκδοση του Τ.Ε.Ε., "Δικτυακές Εφαρμογές στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ", 1995.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Ο Internet Gopher του Δικτύου ΑΡΙΑΔΝΗ
περιλαμβάνεται στην ειδική έκδοση του Τ.Ε.Ε., "Δικτυακές Εφαρμογές στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ", 1995.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Η Υπηρεσία Listserv του Δικτύου ΑΡΙΑΔΝΗ
περιλαμβάνεται στην ειδική έκδοση του Τ.Ε.Ε., "Δικτυακές Εφαρμογές στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ", 1995.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
H Υπηρεσία Gateway Telnet to Pad, Pad to Telnet του Δικτύου ΑΡΙΑΔΝΗ
περιλαμβάνεται στην ειδική έκδοση του Τ.Ε.Ε., "Δικτυακές Εφαρμογές στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ", 1995.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Wide Area Information System στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ
περιλαμβάνεται στην ειδική έκδοση του Τ.Ε.Ε., "Δικτυακές Εφαρμογές στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ", 1995.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
X.25 Management του Δικτύου ΑΡΙΑΔΝΗ
περιλαμβάνεται στην ειδική έκδοση του Τ.Ε.Ε., "Δικτυακές Εφαρμογές στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ", 1995.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
CLNS δίκτυο στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ
περιλαμβάνεται στην ειδική έκδοση του Τ.Ε.Ε., "Δικτυακές Εφαρμογές στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ", 1995.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Servicenet, ένα Δίκτυο Υπηρεσιών στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ
περιλαμβάνεται στην ειδική έκδοση του Τ.Ε.Ε., "Δικτυακές Εφαρμογές στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ", 1995.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Υπηρεσία Mail Info Service του Δικτύου ΑΡΙΑΔΝΗ
περιλαμβάνεται στην ειδική έκδοση του Τ.Ε.Ε., "Δικτυακές Εφαρμογές στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ", 1995.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Διευθύνσεις Δικτυακών Υπηρεσιών στον Παγκόσμιο Χώρο
περιλαμβάνεται στην ειδική έκδοση του Τ.Ε.Ε., "Δικτυακές Εφαρμογές στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ", 1995.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Real Time, on Line Conference του Δικτύου ΑΡΙΑΔΝΗ
περιλαμβάνεται στην ειδική έκδοση του Τ.Ε.Ε., "Δικτυακές Εφαρμογές στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ", 1995.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Το Δίκτυο Αριάδνη σαν φορέας για άσκηση εφαρμογών τηλεμετρίας
Συνέδριο για τηλεμετρία, Ι.Τ.Ε. Μάιος 95, Ηράκλειο.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Το Δίκτυο Αριάδνη
Συνέδριο Telecom 95, Holliday Inn, Δεκέμβριος 95. Αθήνα.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Το Δίκτυο Αριάδνη, η Ελληνική εμπειρία στο Ίντερνετ
Συνέδριο για το δίκτυο Ίντερνετ και τις υπηρεσίες του, Κυπριακή ένωση πληροφορικής, Νοέμβριος 95, Λευκωσία.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Το δίκτυο Αριάδνη και οι υπηρεσίες του
Συνέδριο για την πληροφορική Infosystem 95, Οκτώβριος 95, Θεσσαλονίκη
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Το δίκτυο Αριάδνη, φορέας για υλοποίηση δράσεων συνεχιζόμενης και εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης
Διεθνές συνέδριο "Η Ανοικτή και εξ αποστάσεως Μάθηση ως Εργαλείο για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών και την Εκπαίδευση των Μαθητών" του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Ευγενίδειο Ίδρυμα, Ιούνιος 95, Αθήνα.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
PROSPERO στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ
περιλαμβάνεται στην ειδική έκδοση του Τ.Ε.Ε., "Δικτυακές Εφαρμογές στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ", 1995.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Το δίκτυο Αριάδνη, παρόν και μέλλον
Συνέδριο Decus 95, Ιούνιος 95, Ερέτρια
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Internet Radio στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ
περιλαμβάνεται στην ειδική έκδοση του Τ.Ε.Ε., "Δικτυακές Εφαρμογές στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ", 1995.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Δικτυακή υποστήριξη πολιτισμικών δράσεων από το δίκτυο Αριάδνη
Συνέδριο - Ημερίδα για τα μουσεία και την μουσειοτεχνολογία, Φεβρουάριος 95, Υπουργείο Πολιτισμού.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Το Μultiprotocol Management του Δικτύου ΑΡΙΑΔΝΗ
περιλαμβάνεται στην ειδική έκδοση του Τ.Ε.Ε., "Δικτυακές Εφαρμογές στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ", 1995.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Οι πρωτοβουλίες στο δίκτυο Αριάδνη, για την προβολή των Ελληνικών θεμάτων, πολιτισμού και της Ελληνικής ταυτότητας στον παγκόσμιο χώρο μέσω του Ίντερνετ
Συνέδριο ο Ελληνισμός στον κυβερνοχώρο του ΥΠ.ΕΞ., Δεκέμβριος 95, Θεσσαλονίκη
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Το Δίκτυο Αριάδνη στην πληροφόρηση των επιχειρήσεων
Συνέδριο - Ημερίδα για την επικοινωνία των επιχειρήσεων, Κέντρο καινοτομίας ΕΟΜΜΕΧ, Ιούνιος 95, Αθήνα
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Δίκτυο Αριάδνη
Συνέδριο Telecom 94, Δεκέμβριος 94, Συνεδριακό κέντρο ΟΤΕ Κάτω Πεύκη, Αττικής.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Τρία projects με παγκόσμια εμβέλεια και εθνική σημασία
Συνέδριο DECUS HELLAS, Λουτράκι Ιούν. 1994.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Δικτυακή βάση Ελληνικού πολιτισμού, Δικτυακή Βάση Ελληνικών Νέων και Ειδήσεων
Συνέδριο - Ημερίδα για το Ελληνικό τμήμα Multimedia Forum, Μάιος 94. Ε.Ι.Ε.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΑΔΝΗ
Ιούν. 94, Διμηνιαία έκδοση Τ.Ε.Ε., τεύχος 1 του 94.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Πρωτοβουλία Καταγραφής Ελλήνων Επιστημόνων της Αλλοδαπής
Διμηνιαία Έκδοση του Τ.Ε.Ε. τεύχος 3 του 1994.
Attach File:
Α. Σ.Δρίγκας
Επιλογή Laser για ανόπτηση του Si (Πυρίτιο)
Εθνικό συνέδριο Laser και εφαρμογές, Μάιος 1985.
Attach File:
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004