Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
Παρουσιάσεις Εργαστηρίου
Μικρή Παρουσίαση
Μεγάλη Παρουσίαση
Εκθέσεις Αξιολόγησης Εργαστηρίου
Lab Metrics 2005-2012
Lab Metrics 2000-2005
Business Plan 2000-2005
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
 
Αρχική-Οργάνωση Συνεδρίων
Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024
 

Οργάνωση -Συμμετοχή σε Συνέδρια, Workshops, Σεμινάρια
Ανοίξτε στον υπολογιστή σας, το αρχείο με την αναλυτική λίστα των συμμετοχών σε Workshops, Σεμινάρια και Συνέδρια (Κυρίως για τις τεχνολογικές πολιτικές και συντονισμό των υπηρεσιών του EMPB και του RARE) .
Για την ανάγνωση του αρχείου θα χρειαστείτε να τον Acrobat Reader. Μπορείτε να βρείτε τον Acrobat Reader στην διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Τίτλος:

Online Υπηρεσίες για τα Α.Μ.Ε.Α.
Θέση: Co-chair
Ημερομηνία:
25 Νοεμβρίου 2010
URL: http://imm.demokritos.gr/presentations/ENFORA_25_11_10.ppt

Τίτλος:

Η Ηλεκτρονική Μάθηση στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Κατάρτιση των Α.Μ.Ε.Α.
Θέση: Organizer
Ημερομηνία:
2 Νοεμβρίου 2010
URL: http://imm.demokritos.gr/presentations/ENFORA_02_11_10.ppt

Τίτλος:

Ηλεκτρονική Μάθηση για την Διδασκαλία της Νοηματικής Γλώσσας
Θέση: Co-chair
Ημερομηνία:
8 Φεβρουαρίου 2008
URL: http://imm.demokritos.gr/etsl

Τίτλος:

Ηλεκτρονική Μάθηση για την Διδασκαλία της Νοηματικής Γλώσσας
Θέση: Organizer
Ημερομηνία:
30 Ιανουαρίου 2008
URL: http://imm.demokritos.gr/etsl

Τίτλος:

Η υποστήριξη των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
Θέση: Organizer
Ημερομηνία:
15 Δεκεμβρίου 2006
URL: http://imm.demokritos.gr/presentations/DEDALOS_15_12_06.ppt

Τίτλος:

4th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields
Θέση: Co-chair
Ημερομηνία:
16-20 October 2006
URL: http://imm.demokritos.gr/bioeffects/

Τίτλος:

3rd WSEAS International Conference on E-ACTIVITIES
Θέση: Organizer (of Special Session 3)
Ημερομηνία:
October 24-26, 2004
URL: http://www.worldses.org/conferences/2004/crete/e-activities/index.html

Τίτλος:

3rd INTERNATIONAL WORKSHOP ON BIOLOGICAL EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC FIELDS
Θέση: Co-Chair
Ημερομηνία:
4 - 8 OCTOBER 2004
URL: http://imm.demokritos.gr/bioeffects04/

Τίτλος:

The Third IFIP-TC6 Networking Conference
Θέση: Finance Chair
Ημερομηνία:
May 9-14 2004
URL: http://www.ece.ntua.gr/networking2004/

Τίτλος:

2nd International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields
Θέση: Co-chair
Ημερομηνία:
7 - 11 October 2002
URL: http://imm.demokritos.gr/bioeffects02/
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004