Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
Παρουσιάσεις Εργαστηρίου
Μικρή Παρουσίαση
Μεγάλη Παρουσίαση
Εκθέσεις Αξιολόγησης Εργαστηρίου
Lab Metrics 2005-2012
Lab Metrics 2000-2005
Business Plan 2000-2005
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
 
Αρχική-¶ξονες Δραστηριοτήτων
Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024
 

¶ξονες Δραστηριοτήτων
Μελέτες, Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Λειτουργία
Παροχή Υπηρεσιών, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Τεχνική Υποστήριξη
E-learning και Τηλεεκπαίδευση
Προϊόντα, Υποδομές Ασύγχρονης και Σύγχρονης Μάθησης, Εθνικά και Διεθνή Projects (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.,O.D.I.SS.E.AS., SOLWIN, ELECTRON,κλπ). από: 1993
 
E-psychology
Προϊοντα, Υποδομές Ηλεκτρονικής Ψυχολογίας από: 2005
 
Ευφυή Συστήματα
Βασισμένα σε Νευρωνικά Δίκτυα για Decision Support από: 1996
 
Κρυπτογραφία
Έρευνα για συστήματα κβαντικής κρυπτογραφίας και δυναμικά συστήματα κρυπτογραφίας (χαοτικά συστήματα) από: 2001
 
E-government
Portal ΚΠΝ, Portal ΥΑΣ, Portal για Infocity (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), Project Καταγραφή και Διαδικτύωση Ελλήνων Επιστημόνων Εξωτερικού, Site Υπουργείων από: 1991
 
CD-ROMs
Ακολουθεί κατάλογος από: 1995
 
Επεξεργασία Πολυμέσων
(Εικόνα, Video, Ήχος) από: 1993
 
Υποδομές Τηλεδιάσκεψης
Οι πρώτες Υποδομές στην Ελλάδα για Video, Voice, Chat Conference. Συγγραφή Βιβλίων από: 1995
 
Portals
-Σελίδες στο Διαδίκτυο από: 1991
 
E-Malls - E-shops
Software Προϊον-Πλατφόρμα που Υποστηρίζει τοΣυγκεκριμένο Αντικείμενο από: 2000
 
E-business (B2B, B2C, A2B, ERP, CRM, SCM)
Μελέτες (e-cash, e-commerce, e-procurement), Προϊόντα, Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε Υπουργεία από: 1996
 
E-health
Σχεδιασμός Project για Τηλεϊατρική, Α.Μ.Ε.Α., κλπ. από: 1993
 
E-culture
Portals for Museums, Literature, Olympics, e-Gallery, Music Server, κλπ. από: 1993
 
Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σε Δημόσιους φορείς και Υπουργεία
ΥΠ.ΑΝ., Υπ Υγείας Πρόνοιας, ΥΠ.ΕΣ, Γ.Γ.Π.Π., Κ.Α.Π.Ε., Ι.ΔΙ.Σ., Ε.Β.Ε.Α., Πάντειο Πανεπιστήμιο, κλπ από: 1990
 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Έργα
Ακολουθεί κατάλογος από: 1985
 
Εθνικά Προγράμματα και Έργα στο ΚΠΣ
Ακολουθεί κατάλογος από: 1985
 
Υποδομές Δικτύων και Internet
Δίκτυο Αριάδνη, Υποστήριξη Α.Ε.Ι., Ερευνητικών Κέντρων. Συγγραφή Βιβλίων από: 1985
 
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004