Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
Παρουσιάσεις Εργαστηρίου
Μικρή Παρουσίαση
Μεγάλη Παρουσίαση
Εκθέσεις Αξιολόγησης Εργαστηρίου
Lab Metrics 2005-2012
Lab Metrics 2000-2005
Business Plan 2000-2005
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
 
Αρχική-Πατέντες
Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024
 

Πατέντες
Τίτλος: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
Δικαιούχοι: Υ. Bakopoulos, V. Soulioti, S. Nikolopoulos, S. Kouremenos, A. Drigas, Y. Vrettaros
Αριθμ. Πατ.:
Αρ. Αιτ. ΔΕ 20030100537. Αθήνα 29-12-2003
Download Αρχείο:
Τίτλος: Μια αυτόματη διαδικασία για αξιόπιστη και ασφαλή δημιουργία και διανομή κβαντικών κλειδαρίθμων
Δικαιούχοι: Ι.ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΒΡΕΤΤΑΡΟΣ, Α.Σ.ΔΡΙΓΚΑΣ
Αριθμ. Πατ.:
Αριθμ. 1003891. Αθήνα 5/2002
Download Αρχείο: pant1_1.pdf
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004