Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
Παρουσιάσεις Εργαστηρίου
Μικρή Παρουσίαση
Μεγάλη Παρουσίαση
Εκθέσεις Αξιολόγησης Εργαστηρίου
Lab Metrics 2005-2012
Lab Metrics 2000-2005
Business Plan 2000-2005
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
 
Αρχική-Αναπτυξιακά Έργα
Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017
 

Αναπτυξιακά Έργα
OPALESCE
 
Online Portal and Active Learning System for Senior Citizens in Europe
The project "OPALESCE" is an international consortium under the ERASMUS+ Project with focus on the Strategic Partnership for adult education. Project partners are from four countries: Germany, Greece, Portugal and Cyprus. The goal of the project OPALESCE is to create a learning system focused on senior citizens that runs on mobile devices and downloads open learning content from an online platform. The duration of the project is 36 months. The system will integrate different media formats and interactivity into an innovative "micro unit" format suited even for small screen devices such as smartphones and easy enough to be used intuitively. The idea is to present learning content in small units that only fill one screen, and the user can go to the next page by swiping to the next screen almost as if turning the page of the book. Swiping back takes the user to the previous screen. The consortium believes that designing and supporting such a system has a huge potential thanks to the scalability of the approach. In addition the partners see the growing interest of senior citizens in technology and are eager to deliver a product that can actually make such a big difference. από: 2014-2017 ως Partner
GRANKIT
 
Grandparents and Grandchildren Keep In Touch
The world is ageing, and in doing so the society and the family are changing. Ageing can be an enjoyable experience if elderly people have access to Lifelong Learning opportunities. The more integrated and socially included grandparents are the more society gains and as a result the family members gain. This project aims to promote active ageing and intergenerational solidarity through developing an innovative ICT training course for acquiring the necessary skills in order to participate in the modern world, both for pleasure and for business. Grandparents will be professionally trained with the involvement of their grandchildren who will transfer their current knowledge on social networking. When they will acquire the necessary skills they will set up a social communication network between them. The final stage will be the launching of the GRANDS HELP DESK on the web/platform where they can offer support, help and guidance to children who are in need. από: 2014-2016 ως Partner
ENFORA
 
Innovation Transfer of DEDALOS Project for teaching English as a Second Language to Deaf People whose first language is the Sign Language via E-Learning Tools
The main purpose of the project is the provision of distance ICT based, learning to Deaf People and how to use the e-learning environment as a means for the linguistic training of the English Language as a second language. Towards this aim, the innovative instructive material of the DEDALOS LDV Project, which is suitably adapted to deaf people, was used. The learning system consists of the educational scenario, the learning material and the used technological solutions of the DEDALOS project. It was pedagogically, socially, culturally, and linguistically adapted and focused on the special needs of the Deaf people of every country-partner (Greece, Italy, Sweden and Romania). από: 2008-2010 ως Scientific Coordinator
SYNERGIA
 
Innovation Transfer SYNERGIA for the Distance and Lifelong Training of the Deaf People via ICT-based Strategies in E-Business and the New Economy
Στόχος του έργου SYNERGIA είναι η προώθηση της Γνώσης του Ίντερνετ και του ηλεκτρονικού εμπορίου, στις κοινότητες των κωφών, μέσω της εξ' αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης ώστε οι κοινότητες των κωφών να δραστηριοποιηθούν μέσω της νέας τεχνολογίας στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της νέας οικονομίας. Χώρες που συμμετέχουν εκτός από την Ελλάδα είναι η Αγγλία, η Κύπρος και η Ιταλία. από: 2007-2009 ως Scientific Coordinator
ETSL
 
Portal and e-learning environment for the teaching of Sign language
Portal and e-learning environment for the teaching of Sign language. Partners: The Royal National Institute for deaf people (R.N.I.D.), Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, The Finnish Association of the deaf, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ". από: 2004-2007 ως Scientific Coordinator
WI-FI & E-SCIENCE PORTAL
 
Ασύρματες Ευρυζωνικές e-Υπηρεσίες στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. 'Δημόκριτος' (Ε-Science)
Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας ασύρματης ευρυζωνικής υποδομής στο χώρο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ώστε να καλύπτει πρωτίστως τις ανάγκες των επισκεπτών του κέντρου αλλά και των κινούμενων χρηστών. Αυτό σημαίνει συνεχή και αδιάλειπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του. Επιπρόσθετα, το εν λόγω έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πύλης e-science η οποία θα χαρτογραφεί τις επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες στην Ελλάδα. Τέλος, θα παρέχει υπηρεσίες με τη μετάδοση επιστημονικών δραστηριοτήτων και ομιλητών μέσω video στους χρήστες του e-science web portal. από: 2009-2010 ως Scientific Coordinator
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 
Σύστημα Φωνητικής Πύλης για την Πληροφόρηση και την Εξυπηρέτηση του Πολίτη
Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός Συστήματος Φωνητικής Πύλης (ΣΦΠ) πάνω από IP δίκτυα (Voice Over IP), το οποίο θα εγκατασταθεί στο ΕΚΕΦΕ Δ και θα έχει σκοπό να παρέχει σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω του Τηλεφώνου και web για το ΕΚΕΦΕ 'Δημόκριτος', τη Γ.Γ.Ε.Τ και το Δήμο Χολαργού. Παράλληλα θα εγκατασταθεί το απαραίτητο λογισμικό ECM (για τη διαχείριση εγγράφων (document management) του ΕΚΕΦΕ 'Δ' και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου) για τη διαχείριση αιτήσεων και πιστοποιητικών καθώς και τη διαχείριση της ΓΕΛ, για την ολοκλήρωση της συναλλαγής του πολίτη και την καλύτερη εξυπηρέτησή του. από: 2004-2008 ως Scientific Coordinator
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-Κοινωνία της Πληροφορίας
 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Έργο ΚτΠ ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΜΕΤΡΟ 1.3 «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ». ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Οργανισμός Προώθησης Ελληνικού Πολιτισμού από: 2004-2005 ως Scientific Coordinator
DEDALOS (Leonardo Da Vinci)
 
Teaching English as a second language to Deaf people, whose first language is the Sign Language, via e-Learning tools
Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σαν δεύτερη γλώσσα στα κωφά άτομα, τα οποία σαν πρώτη γλώσσα έχουν την νοηματική, μέσω τηλεεκπαίδευσης. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δ", ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ICCS - NTUA, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΚΩΦΩΝ (Π.Ε.Κ.), CAMBRIDGE TRAINING AND DEVELOPMENT LTD (C.T.A.D.), REMARK (UK), The Royal National Institute for Deaf People (R.N.I.D.) (UK), Sign Language foundation Center (S.L.F.C.) SWEDEN, Hogeschool van UTRECHT από: 2003-2006 ως Scientific Coordinator
DELFE (Leonardo Da Vinci)
 
Distance and Life Long Training for the Deaf people in the E-Commerce and New Technologies Sector via e-Learning Tools
Εξ αποστάσεως και διαρκής εκπαίδευση σε κωφά άτομα σε ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες τεχνολογίες μέσω τηλεεκπαίδευσης. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δ", ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΚΩΦΩΝ (Π.Ε.Κ.), Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης Ανέργων Κωφών Νέων ΚΕΕΣΕ, Universite Lumiere Lyon2, Institut de Psychologie, Scolaire des Jeunes Sourds (SSEFIS) de Lyon, Universite de Picardie Jules-Vernes, Centre Universitaire de Recherches, Danish Deaf Youth Association (DDYA), Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Λευκωσία Κύπρος από: 2002-2005 ως Scientific Coordinator
ΚΣΕ (ΕΠΕΑΕΚ)
 
Κέντρο Συνεχούς Επιμόρφωσης σε θέματα πληροφορικής
Κατάρτιση Καθηγητών Β'θμιας εκπαίδευσης στην Πληροφορική από: 2002-2004 ως Scientific Coordinator
URL:
ΕΠΕΑΕΚ 2
 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος από: 2003-2004 ως Coordinator of e-learning
ΠΡΑΞΕ (ΥΠΑΝ-ΓΓΕΤ)
 
Portal AMEA
Ανάπτυξη Πλατφόρμας Portal Υποστηρικτικής πλοήγησης στο Internet για ΑΜΕΑ και άλλες κοινωνικές Ομάδες από: 2002-2003 ως Scientific Coordinator
URL:
ADAPT (ADAPT)
 
Κατάρτιση Τεχνικών
Εξ' Αποστάσεως Κατάρτιση Τεχνικών (εγκαταστατών, συντηρητών) Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με Τεχνολογίες Πολυμέσων και Internet από: 1999-2001 ως Coordinator of e-learning
URL:
D-SCRIBE
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ
Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας, για την Δράση 4.5.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (ΥΠΑΝ - ΓΓΕΤ). ZENON S.A., BSI S.A., NCSR "DEMOKRITOS", Mount Sinai Foundation από: 2004-2006 ως Coordinator of e-learning
URL:
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΑΣ
 
Portal Υ.Α.Σ.
Υποβοήθηση και τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη υπηρεσιών στον τομέα της Κοινωνίας της πληροφορίας, της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) ειδικότερα την ανάπτυξη και λειτουργία ενός Portal ηλεκτρονικής πληροφόρησης, ηλεκτρονικής αποδοχής αιτήσεων και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου από: 2003-2005 ως Scientific Coordinator
AS.TRA.SE (Leonardo Da Vinci)
 
Ενημέρωση Επιχειρήσεων για Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών
IPSIA PACINOTTI Italy, NCSR Demokritos, Servindustria Pistoia Italy από: 1999-2001 ως Coordinator of e-learning
URL:
SME's (Leonardo Da Vinci)
 
SME's TRAINING PLANS
Servindustria Pistoia Italy, IPSIA PACINOTTI Italy, NCSR Demokritos, Wyzsza Szkola Humanistyezno Poland από: 2002-2004 ως Coordinator of e-learning
ΝΕΟΛΑΙΑ (ΝΕΟΛΑΙΑ)
 
Portal Κ.Π.Ν.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΑΝ ΚΥΡΙΟ ΜΕΣΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑ από: 2002-2004 ως Scientific Coordinator
SOLWIN (Leonardo Da Vinci)
 
Εξ' Αποστάσεως Κατάρτιση Τεχνικών Ηλεκτρολόγων για Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας (αιολικής & ηλιακής) με Χρήση Υπηρεσιών Internet
Σιβιτανείδιος, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Πλέγμα Α.Ε., St Eriks Gymnasium, Elbus-Electrotechnical R&D Centre, Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου από: 1999-2001 ως Coordinator of e-learning
ELECTRON (Leonardo Da Vinci)
 
Εξ' αποστάσεως και δια Βίου Κατάρτιση στον Ηλεκτρολογικό Τομέα με Ανάπτυξη και Χρήση Σύγχρονων Πληροφοριακών - Δικτυακών Εργαλείων
Πρόταση που υποβλήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo da Vinci (¶νοιξη 98) με συνεργαζόμενους φορείς τους: Σιβιτανίδειο, ΙΕΚ Αιγάλεω, Πλέγμα Α.Ε., St Eriks Gymnasium, Elbus-Electrotechnical R&D Centre, Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου από: 1999-2001 ως Coordinator of e-learning
ΠΛΑΤΩΝ (ΕΠΕΑΕΚ)
 
Δημιουργία ΠΛΑισίου για την δυναμική διαμόρφωση Του μαθήματος του αυτοματισμού με την χρήση σύγχρονων πληροφοριακών εργαλείΩΝ
Πρόγραμμα που υποβλήθηκε στο πλαίσιο ΣΕΠΠΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Συνεργαζόμενος φορέας: Σιβιτανίδειος από: 1999-2000 ως Scientific Coordinator
ΔΙΔΩ (ΕΠΕΑΕΚ)
 
Εξ' αποστάσεως υποστήριξη της Διδασκαλίας των μαθηματικών μέσω ΔικτύΩν και εργαλείων της πληροφορικής
Υπεύθυνος για λογαριασμό του ΕΚΕΦΕ 'Δ' στο παρόν πρόγραμμα που υποβλήθηκε με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πλαίσιο ΣΕΠΠΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου από: 1999-2000 ως Coordinator of e-learning
URL:
96 ΣΥΝ 122 (ΕΠΕΤ II)
 
Ευφυές σύστημα επιλογής ανέργων για την προώθησή τους στην αγορά εργασίας
Ερευνητικό πρόγραμμα στα πλαίσια του προγράμματος ΣΥΝ της ΓΓΕΤ με σκοπό την δημιουργία βάσεων δεδομένων και ευφυούς συστήματος για την βέλτιστη επιλογή προσωπικού από τους εκπαιδευόμενους από τα προγράμματα επιμόρφωσης της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής επιμόρφωσης, στα πλαίσια των αναγκών της αγοράς εργασίας από: 1998-2000 ως Scientific Coordinator
URL:
ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ΕΠΕΤ II)
 
Ανάπτυξη Δικτύου Κέντρων Τηλεεικονοδιάσκεψης για την Υποστήριξη Τηλεεκπαίδευσης, Τηλεπαρουσίασης, Τηλεεργασίας και Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος και Περιβάλλοντος Τηλεεκπαίδευσης
Ειδική Δράση για την Ενίσχυση των Ε&Τ Δραστηριοτήτων. με συνεργαζόμενους φορείς τους ΕΟΜΜΕΧ, ΕΤΒΑ, ΕΛΚΕΔΕ, ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., MDM A.E. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία φορέα Τηλεδιάσκεψης και πληροφοριακών εργαλείων τηλεεκπαίδευσης για την εκπαίδευση μεγάλων κοινοτήτων στελεχών και επιστημόνων από τον χώρο των ΜΜΕ στις υπηρεσίες και τις δυνατότητες των δικτύων και της πληροφορικής κατ΄ αρχήν. Στην συνέχεια προβλέπεται η ένταξη και ενσωμάτωση των εργαλείων τηλεεκπαίδευσης στις διαδικασίες εκπαίδευσης και ενημέρωσης του ΕΟΜΜΕΧ και της ΕΤΒΑ και η χρήση τους για ανάπτυξη δράσεων τηλεεκπαίδευσης και ηλεκτρονικής ενημέρωσης επί όλου του κύκλου αρμοδιότητας των δύο προαναφερομένων φορέων από: 1997-2001 ως Scientific Coordinator
A.M.E.A. (ΕΠΕΤ ΙΙ)
 
Σύστημα Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης για ¶τομα Με Ειδικές Ανάγκες A.M.E.A.
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο, ΣΕΠΕ, Ομοσπονδία ΑΜΕΑ από: 1998-2001 ως Coordinator of e-learning
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΠΕΤ ΙΙ)
 
Εκσυγχρονισμός - Αναβάθμιση Εργαστηρίου επικοινωνιών για διαπίστευση και νέες υπηρεσίες
Αναπληρωτής Υπεύθυνος στο ΕΚΕΦΕ 'Δ' για το παρόν αναπτυξιακό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΤ ΙΙ - Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του Εργαστηρίου επικοινωνιών από: 1997-1999 ως Scientific Coordinator for Net Media Lab
URL:
ELECTRONET (ΕΠΕΑΕΚ)
 
Ελληνικό εκπαιδευτικό δίκτυο μεταφοράς τεχνογνωσίας ηλεκτρολογικού τομέα στο σχολείο και την βιομηχανία
Υπεύθυνος από πλευράς ΕΚΕΦΕ 'Δ' για το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα που κατατέθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα της ηλεκτροτεχνίας σε ηλεκτρονική μορφή (WEB+CDROM) καθώς και η δημιουργία δικτύου σχολείων για την πιλοτική εφαρμογή του μαθήματος με συντονιστή την Σιβιτανίδειο από: 1997-2000 ως Coordinator of e-learning
URL:
ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΑΔΝΗ
 
Εκσυγχρονισμός - Αναβάθμιση της λειτουργικής υποδομής και δικτυακών υπηρεσιών του Δικτύου Αριάδνη και προμήθεια νέου εξοπλισμού του κέντρου Διαχείρισης
Αναπληρωτής Υπεύθυνος στο ΕΚΕΦΕ 'Δ' για το παρόν αναπτυξιακό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΤ ΙΙ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του δικτύου Αριάδνη από: 1996-1998 ως Co Scientific Coordinator
URL:
EnR Save
 
Network Information Actions of EnR/Save Community
Υπεύθυνος για λογαριασμό του Δικτύου Αριάδνη, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που εκτελέστηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την πανευρωπαϊκή κοινότητα EnR/Save. Το πρόγραμμα περιελάμβανε την ανάπτυξη WEB site καθώς και την εγκατάσταση news server για την φιλοξενία news groups όπως επίσης και δημιουργία e-mail discussion lists για την προαναφερόμενη κοινότητα από: 1995-1997 ως Coordinator of e-learning
URL:
CLNS PILOT
 
CONNECTIONLESS NETWORK SERVICE
Σχεδιασμός και υλοποίηση του C.L.N.S. (CONNECTIONLESS NETWORK SERVICE) πιλοτικού τοπικού δικτύου στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ και διασύνδεση του με το RARE C.L.N.S. pilot. Το CONNECTIONLESS NETWORK πρωτόκολλο του O.S.I. μοντέλου υποβάλλεται σε tests στα πλαίσια αυτού του pilot με την προοπτική κάποτε να αντικαταστήσει σα φορέας το TCP/IP, δεδομένου ότι με τη χρήση των N.S.A.P. ADDRESSES στο C.L.N.S. δίκτυο, ξεπερνιούνται τα προβλήματα της χωρητικότητας του ADDRESS SPACE του TCP/IP. Μέσω του CLNS δικτύου, προσφέρονται οι υπηρεσίες ανωτέρου επιπέδου του O.S.I. που είναι οι Χ.400, Χ.500 και FTAM από: 1991-1994 ως Scientific Coordinator
URL:
Δίκτυο Servicenet - (Μ.Ο.Π.)
 
ΔΙΚΤΥΟ SERVICENET
Στα πλαίσια δημιουργίας ενός Δικτύου υπηρεσιών διαθέσιμων στις κοινότητες των τελικών χρηστών στα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα, ανατέθηκε στο γράφοντα ο σχεδιασμός και υλοποίηση ενός Δικτύου το οποίο ονομάστηκε SERVICENET. Το SERVICENET, είναι το πρώτο Δίκτυο που υλοποιεί πλήρως το Ο.S.I. μοντέλο στην Ελλάδα. Έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με το CONS μοντέλο του Ο.S.Ι και παρέχει τις υπηρεσίες ΧΧΧ, Χ.400, Χ.500 και FTAM ενώ ταυτόχρονα διαθέτει και το σύνολο των υπηρεσιών του ΙΝΤΕRΝΕΤ στα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα. από: 1990-1994 ως Scientific Coordinator
URL:
ΔΙΚΤΥΟ DIANA
 
DEMOKRITOS INFORMATION ADMINISTRATION NETWORK APPLICATION
Το δίκτυο των διοικητικών υπηρεσιών του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ υλοποιήθηκε με στόχο να καλύψει τις ανάγκες επικοινωνίας των γραμματειών των Ινστιτούτων, της βιβλιοθήκης, του ειδικού λογαριασμού, γραφείο προσωπικού και άλλων διοικητικών υπηρεσιών, μεταξύ τους, με το υπολογιστικό κέντρο και με το Internet. Το δίκτυο υλοποιήθηκε σαν ένα έργο της βιβλιοθήκης με υπεύθυνο σχεδιασμού και υλοποίησης τον γράφοντα. Το δίκτυο Diana έχει υλοποιηθεί σαν ένα σύνολο από τοπικά δίκτυα και ανεξάρτητα workstations τα οποία διασυνδέονται μεταξύ τους μέσω της καλωδιακής υποδομής του thick ethernet του Δημόκριτου. Το δίκτυο προσέφερε υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με υποστήριξη Ελληνικών, οn line conference, κεντρικό fax gateway, telnet gateway, υπηρεσίες καταλόγου συμβατές με Χ.500 κ.λ.π από: 1990-1993 ως Scientific Coordinator
URL:
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004