Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
Παρουσιάσεις Εργαστηρίου
Μικρή Παρουσίαση
Μεγάλη Παρουσίαση
Εκθέσεις Αξιολόγησης Εργαστηρίου
Lab Metrics 2005-2012
Lab Metrics 2000-2005
Business Plan 2000-2005
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
 
Αρχική-Αναπτυξιακά Έργα
Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024
 

Αναπτυξιακά Έργα
CLICHA
 
Climate Change in Agriculture
Nowadays, one of the major problems the world faces is the climate change. The primary sector, plant and animal production, depends a lot on the climatic conditions and it is expected to carry most of the weight of this change. Therefore, adjustments are necessary in the way that we perform agriculture; adjustments that will allow the continuation of the production of quality food from animal and plant origin and that will ensure the survival of the human race. In this direction, the wider objective of this project is to create qualified scientists who will contribute to the development of environmentally friendly and sustainable agriculture and will be readily absorbed by the labour market. The key actions of this project will be: a) the development, testing and adaptation of new content for courses, learning materials and tools and b) the university-enterprise cooperation. The major outputs of this project will be: a) new updated material in the field of "climate change, crop and animal production" in two languages (French and English), b) the development of the relevant courses, c) the development of modern learning materials (educational and mechanical equipment related to the courses) and d) the development of learning tools (e-learning platform, dynamic web site), that will all contribute to the succession of the wider objective of the project. The impact of this project is expected to be significant since: a) it will provide the HEI's with the appropriate tools to produce highly trained scientists in the respective field and b) it will strengthen the internationalization of HEI and the capacity to network effectively in research, scientific and technological innovation. από: 2017-2020 ως Partner - ICTs Platform & Tools Developer & Trainer
URL:
SENIORS GO DIGITAL
 
Promoting Inclusive Strategies for Disadvantaged Seniors
Although many senior citizens enjoy good health, aging often brings difficulties preventing older citizens from accessing goods and services and living independently. Ensuring accessibility for all is both a question of fundamental rights and crucial to making the most of the potential that senior citizens have in social and economic terms. Adult learning provides a means of up skilling or re-skilling those affected by unemployment and age, as well as making an important contribution to social inclusion, active citizenship and personal development. The consortium proposes to offer innovative, targeted and high quality lifelong learning opportunities to senior citizens for the acquisition of digital skills, which will support in a systemic way active aging, access, social inclusion, participation and personal development though the use of the digitalized learning eco-system to be developed, as well as through the e-services, e-governance, e-participation and e-communication provided in each partner country. The Seniors Go Digital project aims to offer opportunities to re-skill or up-skill their digital competences to become active citizens and socially included in the digital world in order to guarantee their activeness, social presence, e-access, e-participation and personal development, to design, implement, monitor and evaluate a toolkit that will re-skill or up-skill seniors' digital competences to become active citizens and socially included in the digital world and to pilot-test the "Seniors Digital One Stop Support Centers". από: 2017-2020 ως Partner - ICTs Platform & Tools Developer & Trainer
PRIMETECH
 
Promoting Technology Enhanced Teaching in Primary Schools
The PRIMETECH project addresses the need in EU policies for high quality teachers able to innovate using ICTs and for improved data on their digital competence which can lead to inclusive education. It also tackles the need to enhance the uptake of ICT in teaching and learning, to promote stronger coherence between different EU and national transparency and recognition tools, and strengthen the professional profile of the teaching profession. According, to the recent Survey of Schools: ICT in Education, two-thirds of teachers in the EU learn about ICT in their own time, and almost all are positive about ICT impact on students. Despite this readiness, the Survey revealed that teachers' ICT use in lessons and confidence in their digital competency has to increase. The PRIMETECH project aims to create the Technology Enhanced Teaching Competence Code which will be used as the basis of the creation of the Open Badges system to be used for the recognition and validation of teachers' practices, knowledge and skills acquired, to design and implement the PRIMETECH professional development program for teachers with in-built ICT training offered both on-line and school-based, constant monitoring and assessment procedures through a mentoring and peer assessment process offered in an open environment and to design a dynamic, interactive and powerful tool eco-system-open platform which will provide e-learning, e-connectivity and e-communication functionalities accompanied with learning modules, training material, guides etc. από: 2016-2018 ως Partner - ICTs Platform & Tools Developer & Trainer
CODE@YOUTH
 
Code and Youth: An Innovative Programme in the Digital Era
As youth unemployment is a major issue all other Europe, mastering ICT skills is becoming critical to fill the huge gap created by the digital revolution. However, as there is an every growing need for ICT experts in the EU, evidence suggests that less students are choosing this field than before. Up to now, ICT lessons were focusing purely on computer literacy - teaching students, how to word-process, how to work a spreadsheet and how to surf the Internet. These skills were considered enough, as to be an ICT expert. However, there is nowadays an ever growing need to teach the next generation computer science, ICT and digital literacy, thus going beyond the skills of how to use a computer, to teach young people how to code, how to create a program, but how a computer works and how to make it work for them. The project aims not only to open up new routes for teaching coding and programming to young teenagers (14-16 years old), but also offer them career options in order to initially have a first-hand experience of the various fields of computing and then choose to study in a related topic. In the summer when students have a lot of free time, it has been seen as an opportunity to offer an innovative and interactive programme for teaching coding to teenagers, but also to explore the field of computing for a better career guidance that will bridge the skills gap between education and the labour market. The project pioneers to design, develop, implement and evaluate a creative and interactive programme which aims to introduce young people/teenagers 14-16 yrs old to the world of 'coding' and 'computing'. από: 2016-2017 ως Partner - ICTs Platform & Tools Developer & Trainer
E-CHALLENGES
 
Summer e-Challenges: Acquiring Soft & Digital Skills Through Non-Formal Free-Time Practices
According to the 2015 Eurydice Report the average summer holidays in Portugal, Bulgaria, Cyprus and Greece is about 11-13 weeks. Could this non-working be utilized in a useful and productive way so that young people can acquire skills and competences that are not highly promoted in formal education? Non-formal learning has been acknowledged widely in the last decade proving unique opportunity to involve young people in activities on a voluntary basis. The 'SUMMER e-CHALLENGES" projects project aims to utilise the summer non-school time of young people in order to promote the acquisition, recognition and validation of basic and soft skills with an emphasis on digital skills that young people gain in non-formal learning opportunities, so that they become transparent, visible and useful for their academic and adult life. The project proposes the introduction of an innovative "Summer Challenge Programme" which young people can participate on a voluntary basis in order to acquire a combination of skills, competences, knowledge and attitudes that are considered essential for personal fulfillment and development, active citizenship, social inclusion and employment. It is in essence is a self-directed, non-competitive, voluntary, flexible, and adaptable scheme of non-formal learning activities that is based on young people's' personal development (13-16 yrs old). από: 2016-2017 ως Partner - ICTs Platform & Tools Developer & Trainer
E-WOMEN
 
Innovation and Employability for Women
The project's goal is to determine the status of technology in terms of participation and awareness among women, particularly young women in the Information and Communication Technologies (ICT) and the benefits arising from their use in the field of employment. The project will focus on exploring how social networks and the Internet can fight the employment disparities and promote new opportunities for entrepreneurship and self-employment of women and especially, young women. The project involves the detection and evaluation of the existing possibilities offered by the electronic networks, tools and markets, as well as professional, educational, social networking platforms and e-learning. A parallel scientific research will document and analyze the current use of the Internet for employment purposes and the awareness of young women in Greece. Finally, the project will be completed with a feasibility study that will lead to the formulation of standards for the creation of a research and innovation center for women. από: 2015-2017 ως Scientific Coordinator
OPALESCE
 
Online Portal and Active Learning System for Senior Citizens in Europe
The project "OPALESCE" is an international consortium under the ERASMUS+ Project with focus on the Strategic Partnership for adult education. Project partners are from four countries: Germany, Greece, Portugal and Cyprus. The goal of the project OPALESCE is to create a learning system focused on senior citizens that runs on mobile devices and downloads open learning content from an online platform. The duration of the project is 36 months. The system will integrate different media formats and interactivity into an innovative "micro unit" format suited even for small screen devices such as smartphones and easy enough to be used intuitively. The idea is to present learning content in small units that only fill one screen, and the user can go to the next page by swiping to the next screen almost as if turning the page of the book. Swiping back takes the user to the previous screen. The consortium believes that designing and supporting such a system has a huge potential thanks to the scalability of the approach. In addition the partners see the growing interest of senior citizens in technology and are eager to deliver a product that can actually make such a big difference. από: 2014-2017 ως Partner - ICTs Platform & Tools Developer & Trainer
GRANKIT
 
Grandparents and Grandchildren Keep In Touch
The world is ageing, and in doing so the society and the family are changing. Ageing can be an enjoyable experience if elderly people have access to Lifelong Learning opportunities. The more integrated and socially included grandparents are the more society gains and as a result the family members gain. This project aims to promote active ageing and intergenerational solidarity through developing an innovative ICT training course for acquiring the necessary skills in order to participate in the modern world, both for pleasure and for business. Grandparents will be professionally trained with the involvement of their grandchildren who will transfer their current knowledge on social networking. When they will acquire the necessary skills they will set up a social communication network between them. The final stage will be the launching of the GRANDS HELP DESK on the web/platform where they can offer support, help and guidance to children who are in need. από: 2014-2016 ως Partner
ENFORA
 
Innovation Transfer of DEDALOS Project for teaching English as a Second Language to Deaf People whose first language is the Sign Language via E-Learning Tools
The main purpose of the project is the provision of distance ICT based, learning to Deaf People and how to use the e-learning environment as a means for the linguistic training of the English Language as a second language. Towards this aim, the innovative instructive material of the DEDALOS LDV Project, which is suitably adapted to deaf people, was used. The learning system consists of the educational scenario, the learning material and the used technological solutions of the DEDALOS project. It was pedagogically, socially, culturally, and linguistically adapted and focused on the special needs of the Deaf people of every country-partner (Greece, Italy, Sweden and Romania). από: 2008-2010 ως Scientific Coordinator
SYNERGIA
 
Innovation Transfer SYNERGIA for the Distance and Lifelong Training of the Deaf People via ICT-based Strategies in E-Business and the New Economy
Στόχος του έργου SYNERGIA είναι η προώθηση της Γνώσης του Ίντερνετ και του ηλεκτρονικού εμπορίου, στις κοινότητες των κωφών, μέσω της εξ' αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης ώστε οι κοινότητες των κωφών να δραστηριοποιηθούν μέσω της νέας τεχνολογίας στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της νέας οικονομίας. Χώρες που συμμετέχουν εκτός από την Ελλάδα είναι η Αγγλία, η Κύπρος και η Ιταλία. από: 2007-2009 ως Scientific Coordinator
ETSL
 
Portal and e-learning environment for the teaching of Sign language
Portal and e-learning environment for the teaching of Sign language. Partners: The Royal National Institute for deaf people (R.N.I.D.), Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, The Finnish Association of the deaf, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ". από: 2004-2007 ως Scientific Coordinator
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 
Σύστημα Φωνητικής Πύλης για την Πληροφόρηση και την Εξυπηρέτηση του Πολίτη
Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός Συστήματος Φωνητικής Πύλης (ΣΦΠ) πάνω από IP δίκτυα (Voice Over IP), το οποίο θα εγκατασταθεί στο ΕΚΕΦΕ Δ και θα έχει σκοπό να παρέχει σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω του Τηλεφώνου και web για το ΕΚΕΦΕ 'Δημόκριτος', τη Γ.Γ.Ε.Τ και το Δήμο Χολαργού. Παράλληλα θα εγκατασταθεί το απαραίτητο λογισμικό ECM (για τη διαχείριση εγγράφων (document management) του ΕΚΕΦΕ 'Δ' και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου) για τη διαχείριση αιτήσεων και πιστοποιητικών καθώς και τη διαχείριση της ΓΕΛ, για την ολοκλήρωση της συναλλαγής του πολίτη και την καλύτερη εξυπηρέτησή του. από: 2004-2008 ως Scientific Coordinator
WI-FI & E-SCIENCE PORTAL
 
Ασύρματες Ευρυζωνικές e-Υπηρεσίες στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. 'Δημόκριτος' (Ε-Science)
Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας ασύρματης ευρυζωνικής υποδομής στο χώρο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ώστε να καλύπτει πρωτίστως τις ανάγκες των επισκεπτών του κέντρου αλλά και των κινούμενων χρηστών. Αυτό σημαίνει συνεχή και αδιάλειπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του. Επιπρόσθετα, το εν λόγω έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πύλης e-science η οποία θα χαρτογραφεί τις επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες στην Ελλάδα. Τέλος, θα παρέχει υπηρεσίες με τη μετάδοση επιστημονικών δραστηριοτήτων και ομιλητών μέσω video στους χρήστες του e-science web portal. από: 2009-2010 ως Scientific Coordinator
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-Κοινωνία της Πληροφορίας
 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Έργο ΚτΠ ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΜΕΤΡΟ 1.3 «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ». ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Οργανισμός Προώθησης Ελληνικού Πολιτισμού από: 2004-2005 ως Scientific Coordinator
DEDALOS (Leonardo Da Vinci)
 
Teaching English as a second language to Deaf people, whose first language is the Sign Language, via e-Learning tools
Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σαν δεύτερη γλώσσα στα κωφά άτομα, τα οποία σαν πρώτη γλώσσα έχουν την νοηματική, μέσω τηλεεκπαίδευσης. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δ", ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ICCS - NTUA, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΚΩΦΩΝ (Π.Ε.Κ.), CAMBRIDGE TRAINING AND DEVELOPMENT LTD (C.T.A.D.), REMARK (UK), The Royal National Institute for Deaf People (R.N.I.D.) (UK), Sign Language foundation Center (S.L.F.C.) SWEDEN, Hogeschool van UTRECHT από: 2003-2006 ως Scientific Coordinator
DELFE (Leonardo Da Vinci)
 
Distance and Life Long Training for the Deaf people in the E-Commerce and New Technologies Sector via e-Learning Tools
Εξ αποστάσεως και διαρκής εκπαίδευση σε κωφά άτομα σε ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες τεχνολογίες μέσω τηλεεκπαίδευσης. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δ", ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΚΩΦΩΝ (Π.Ε.Κ.), Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης Ανέργων Κωφών Νέων ΚΕΕΣΕ, Universite Lumiere Lyon2, Institut de Psychologie, Scolaire des Jeunes Sourds (SSEFIS) de Lyon, Universite de Picardie Jules-Vernes, Centre Universitaire de Recherches, Danish Deaf Youth Association (DDYA), Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Λευκωσία Κύπρος από: 2002-2005 ως Scientific Coordinator
ΠΡΑΞΕ (ΥΠΑΝ-ΓΓΕΤ)
 
Portal AMEA
Ανάπτυξη Πλατφόρμας Portal Υποστηρικτικής πλοήγησης στο Internet για ΑΜΕΑ και άλλες κοινωνικές Ομάδες από: 2002-2003 ως Scientific Coordinator
URL:
ΚΣΕ (ΕΠΕΑΕΚ)
 
Κέντρο Συνεχούς Επιμόρφωσης σε θέματα πληροφορικής
Κατάρτιση Καθηγητών Β'θμιας εκπαίδευσης στην Πληροφορική από: 2002-2004 ως Scientific Coordinator
URL:
ΕΠΕΑΕΚ 2
 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος από: 2003-2004 ως Coordinator of e-learning
ADAPT (ADAPT)
 
Κατάρτιση Τεχνικών
Εξ' Αποστάσεως Κατάρτιση Τεχνικών (εγκαταστατών, συντηρητών) Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με Τεχνολογίες Πολυμέσων και Internet από: 1999-2001 ως Coordinator of e-learning
URL:
D-SCRIBE
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ
Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας, για την Δράση 4.5.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (ΥΠΑΝ - ΓΓΕΤ). ZENON S.A., BSI S.A., NCSR "DEMOKRITOS", Mount Sinai Foundation από: 2004-2006 ως Coordinator of e-learning
URL:
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΑΣ
 
Portal Υ.Α.Σ.
Υποβοήθηση και τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη υπηρεσιών στον τομέα της Κοινωνίας της πληροφορίας, της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) ειδικότερα την ανάπτυξη και λειτουργία ενός Portal ηλεκτρονικής πληροφόρησης, ηλεκτρονικής αποδοχής αιτήσεων και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου από: 2003-2005 ως Scientific Coordinator
SME's (Leonardo Da Vinci)
 
SME's TRAINING PLANS
Servindustria Pistoia Italy, IPSIA PACINOTTI Italy, NCSR Demokritos, Wyzsza Szkola Humanistyezno Poland από: 2002-2004 ως Coordinator of e-learning
AS.TRA.SE (Leonardo Da Vinci)
 
Ενημέρωση Επιχειρήσεων για Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών
IPSIA PACINOTTI Italy, NCSR Demokritos, Servindustria Pistoia Italy από: 1999-2001 ως Coordinator of e-learning
URL:
ΝΕΟΛΑΙΑ (ΝΕΟΛΑΙΑ)
 
Portal Κ.Π.Ν.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΑΝ ΚΥΡΙΟ ΜΕΣΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑ από: 2002-2004 ως Scientific Coordinator
SOLWIN (Leonardo Da Vinci)
 
Εξ' Αποστάσεως Κατάρτιση Τεχνικών Ηλεκτρολόγων για Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας (αιολικής & ηλιακής) με Χρήση Υπηρεσιών Internet
Σιβιτανείδιος, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Πλέγμα Α.Ε., St Eriks Gymnasium, Elbus-Electrotechnical R&D Centre, Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου από: 1999-2001 ως Coordinator of e-learning
ELECTRON (Leonardo Da Vinci)
 
Εξ' αποστάσεως και δια Βίου Κατάρτιση στον Ηλεκτρολογικό Τομέα με Ανάπτυξη και Χρήση Σύγχρονων Πληροφοριακών - Δικτυακών Εργαλείων
Πρόταση που υποβλήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo da Vinci (¶νοιξη 98) με συνεργαζόμενους φορείς τους: Σιβιτανίδειο, ΙΕΚ Αιγάλεω, Πλέγμα Α.Ε., St Eriks Gymnasium, Elbus-Electrotechnical R&D Centre, Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου από: 1999-2001 ως Coordinator of e-learning
ΠΛΑΤΩΝ (ΕΠΕΑΕΚ)
 
Δημιουργία ΠΛΑισίου για την δυναμική διαμόρφωση Του μαθήματος του αυτοματισμού με την χρήση σύγχρονων πληροφοριακών εργαλείΩΝ
Πρόγραμμα που υποβλήθηκε στο πλαίσιο ΣΕΠΠΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Συνεργαζόμενος φορέας: Σιβιτανίδειος από: 1999-2000 ως Scientific Coordinator
ΔΙΔΩ (ΕΠΕΑΕΚ)
 
Εξ' αποστάσεως υποστήριξη της Διδασκαλίας των μαθηματικών μέσω ΔικτύΩν και εργαλείων της πληροφορικής
Υπεύθυνος για λογαριασμό του ΕΚΕΦΕ 'Δ' στο παρόν πρόγραμμα που υποβλήθηκε με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πλαίσιο ΣΕΠΠΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου από: 1999-2000 ως Coordinator of e-learning
URL:
96 ΣΥΝ 122 (ΕΠΕΤ II)
 
Ευφυές σύστημα επιλογής ανέργων για την προώθησή τους στην αγορά εργασίας
Ερευνητικό πρόγραμμα στα πλαίσια του προγράμματος ΣΥΝ της ΓΓΕΤ με σκοπό την δημιουργία βάσεων δεδομένων και ευφυούς συστήματος για την βέλτιστη επιλογή προσωπικού από τους εκπαιδευόμενους από τα προγράμματα επιμόρφωσης της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής επιμόρφωσης, στα πλαίσια των αναγκών της αγοράς εργασίας από: 1998-2000 ως Scientific Coordinator
URL:
ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ΕΠΕΤ II)
 
Ανάπτυξη Δικτύου Κέντρων Τηλεεικονοδιάσκεψης για την Υποστήριξη Τηλεεκπαίδευσης, Τηλεπαρουσίασης, Τηλεεργασίας και Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος και Περιβάλλοντος Τηλεεκπαίδευσης
Ειδική Δράση για την Ενίσχυση των Ε&Τ Δραστηριοτήτων. με συνεργαζόμενους φορείς τους ΕΟΜΜΕΧ, ΕΤΒΑ, ΕΛΚΕΔΕ, ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., MDM A.E. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία φορέα Τηλεδιάσκεψης και πληροφοριακών εργαλείων τηλεεκπαίδευσης για την εκπαίδευση μεγάλων κοινοτήτων στελεχών και επιστημόνων από τον χώρο των ΜΜΕ στις υπηρεσίες και τις δυνατότητες των δικτύων και της πληροφορικής κατ΄ αρχήν. Στην συνέχεια προβλέπεται η ένταξη και ενσωμάτωση των εργαλείων τηλεεκπαίδευσης στις διαδικασίες εκπαίδευσης και ενημέρωσης του ΕΟΜΜΕΧ και της ΕΤΒΑ και η χρήση τους για ανάπτυξη δράσεων τηλεεκπαίδευσης και ηλεκτρονικής ενημέρωσης επί όλου του κύκλου αρμοδιότητας των δύο προαναφερομένων φορέων από: 1997-2001 ως Scientific Coordinator
A.M.E.A. (ΕΠΕΤ ΙΙ)
 
Σύστημα Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης για ¶τομα Με Ειδικές Ανάγκες A.M.E.A.
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο, ΣΕΠΕ, Ομοσπονδία ΑΜΕΑ από: 1998-2001 ως Coordinator of e-learning
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΠΕΤ ΙΙ)
 
Εκσυγχρονισμός - Αναβάθμιση Εργαστηρίου επικοινωνιών για διαπίστευση και νέες υπηρεσίες
Αναπληρωτής Υπεύθυνος στο ΕΚΕΦΕ 'Δ' για το παρόν αναπτυξιακό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΤ ΙΙ - Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του Εργαστηρίου επικοινωνιών από: 1997-1999 ως Scientific Coordinator for Net Media Lab
URL:
ELECTRONET (ΕΠΕΑΕΚ)
 
Ελληνικό εκπαιδευτικό δίκτυο μεταφοράς τεχνογνωσίας ηλεκτρολογικού τομέα στο σχολείο και την βιομηχανία
Υπεύθυνος από πλευράς ΕΚΕΦΕ 'Δ' για το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα που κατατέθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα της ηλεκτροτεχνίας σε ηλεκτρονική μορφή (WEB+CDROM) καθώς και η δημιουργία δικτύου σχολείων για την πιλοτική εφαρμογή του μαθήματος με συντονιστή την Σιβιτανίδειο από: 1997-2000 ως Coordinator of e-learning
URL:
ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΑΔΝΗ
 
Εκσυγχρονισμός - Αναβάθμιση της λειτουργικής υποδομής και δικτυακών υπηρεσιών του Δικτύου Αριάδνη και προμήθεια νέου εξοπλισμού του κέντρου Διαχείρισης
Αναπληρωτής Υπεύθυνος στο ΕΚΕΦΕ 'Δ' για το παρόν αναπτυξιακό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΤ ΙΙ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του δικτύου Αριάδνη από: 1996-1998 ως Co Scientific Coordinator
URL:
EnR Save
 
Network Information Actions of EnR/Save Community
Υπεύθυνος για λογαριασμό του Δικτύου Αριάδνη, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που εκτελέστηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την πανευρωπαϊκή κοινότητα EnR/Save. Το πρόγραμμα περιελάμβανε την ανάπτυξη WEB site καθώς και την εγκατάσταση news server για την φιλοξενία news groups όπως επίσης και δημιουργία e-mail discussion lists για την προαναφερόμενη κοινότητα από: 1995-1997 ως Coordinator of e-learning
URL:
CLNS PILOT
 
CONNECTIONLESS NETWORK SERVICE
Σχεδιασμός και υλοποίηση του C.L.N.S. (CONNECTIONLESS NETWORK SERVICE) πιλοτικού τοπικού δικτύου στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ και διασύνδεση του με το RARE C.L.N.S. pilot. Το CONNECTIONLESS NETWORK πρωτόκολλο του O.S.I. μοντέλου υποβάλλεται σε tests στα πλαίσια αυτού του pilot με την προοπτική κάποτε να αντικαταστήσει σα φορέας το TCP/IP, δεδομένου ότι με τη χρήση των N.S.A.P. ADDRESSES στο C.L.N.S. δίκτυο, ξεπερνιούνται τα προβλήματα της χωρητικότητας του ADDRESS SPACE του TCP/IP. Μέσω του CLNS δικτύου, προσφέρονται οι υπηρεσίες ανωτέρου επιπέδου του O.S.I. που είναι οι Χ.400, Χ.500 και FTAM από: 1991-1994 ως Scientific Coordinator
URL:
Δίκτυο Servicenet - (Μ.Ο.Π.)
 
ΔΙΚΤΥΟ SERVICENET
Στα πλαίσια δημιουργίας ενός Δικτύου υπηρεσιών διαθέσιμων στις κοινότητες των τελικών χρηστών στα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα, ανατέθηκε στο γράφοντα ο σχεδιασμός και υλοποίηση ενός Δικτύου το οποίο ονομάστηκε SERVICENET. Το SERVICENET, είναι το πρώτο Δίκτυο που υλοποιεί πλήρως το Ο.S.I. μοντέλο στην Ελλάδα. Έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με το CONS μοντέλο του Ο.S.Ι και παρέχει τις υπηρεσίες ΧΧΧ, Χ.400, Χ.500 και FTAM ενώ ταυτόχρονα διαθέτει και το σύνολο των υπηρεσιών του ΙΝΤΕRΝΕΤ στα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα. από: 1990-1994 ως Scientific Coordinator
URL:
ΔΙΚΤΥΟ DIANA
 
DEMOKRITOS INFORMATION ADMINISTRATION NETWORK APPLICATION
Το δίκτυο των διοικητικών υπηρεσιών του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ υλοποιήθηκε με στόχο να καλύψει τις ανάγκες επικοινωνίας των γραμματειών των Ινστιτούτων, της βιβλιοθήκης, του ειδικού λογαριασμού, γραφείο προσωπικού και άλλων διοικητικών υπηρεσιών, μεταξύ τους, με το υπολογιστικό κέντρο και με το Internet. Το δίκτυο υλοποιήθηκε σαν ένα έργο της βιβλιοθήκης με υπεύθυνο σχεδιασμού και υλοποίησης τον γράφοντα. Το δίκτυο Diana έχει υλοποιηθεί σαν ένα σύνολο από τοπικά δίκτυα και ανεξάρτητα workstations τα οποία διασυνδέονται μεταξύ τους μέσω της καλωδιακής υποδομής του thick ethernet του Δημόκριτου. Το δίκτυο προσέφερε υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με υποστήριξη Ελληνικών, οn line conference, κεντρικό fax gateway, telnet gateway, υπηρεσίες καταλόγου συμβατές με Χ.500 κ.λ.π από: 1990-1993 ως Scientific Coordinator
URL:
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004