Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
Παρουσιάσεις Εργαστηρίου
Μικρή Παρουσίαση
Μεγάλη Παρουσίαση
Εκθέσεις Αξιολόγησης Εργαστηρίου
Lab Metrics 2005-2012
Lab Metrics 2000-2005
Business Plan 2000-2005
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
 
Αρχική-Cd roms
Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024
 

CD-ROMs
A Global Guide on e-working Resources - (Έργο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΠΕΤ ΙΙ))
Ένα cd-rom που ενημερώνει τον πολίτη για τις εξελίξεις στο χώρο της ηλεκτρονικής εργασίας
Τεχνολογίες: Macromedia Director
Ημερομηνία: 2006
A Global Guide on e-learning Resources part 2 - (Έργο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΠΕΤ ΙΙ))
Ένα cd-rom που ενημερώνει τον πολίτη για τις εξελίξεις στο χώρο της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (μέρος Β)
Τεχνολογίες: Macromedia Director
Ημερομηνία: 2006
A Global Guide on e-learning Resources - (Έργο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΠΕΤ ΙΙ))
Ένα cd-rom που ενημερώνει τον πολίτη για τις εξελίξεις στο χώρο της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης
Τεχνολογίες: Macromedia Director
Ημερομηνία: 2006
A Global Guide on e-health Resources - (Έργο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΠΕΤ ΙΙ))
Ένα cd-rom που ενημερώνει τον πολίτη για τις εξελίξεις στο χώρο της ηλεκτρονικής υγείας
Τεχνολογίες: Macromedia Director
Ημερομηνία: 2006
A Java e-learning System for Java - (Έργο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΠΕΤ ΙΙ))
Ένα cd-rom σχεδιασμένο για την αυτοεκπαίδευση στις βασικές χρήσεις της JAVA για τον σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμογών.
Τεχνολογίες: Macromedia Director
Ημερομηνία: 2005
SME's Training Plan - (Έργο: SME's (Leonardo Da Vinci))
Ένα cd-rom που ενημερώνει τον πολίτη και τις επιχειρήσεις για την εξέλιξη του έργου «Εκπαίδευση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε Νέες Τεχνολογίες» και τους παρέχει τα εργαλεία για την αξιοποίηση των τεχνολογιών στο χώρο των ΜΜΕ
Τεχνολογίες: Macromedia Director
Ημερομηνία: 2004
Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες - (Έργο: ΕΠΕΑΕΚ 2)
Ανάπτυξη cd-rom και e-learning εφαρμογής που συμβάλει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα Ειδικής Αγωγής (¶τομα με Πολλαπλές Αναπηρίες)
Τεχνολογίες: Macromedia Director
Ημερομηνία: 2004
Οδηγός Χρήσης του περιβάλλοντος και των ηλεκτρονικών επικοινωνιακών εργαλείων της Δικτυακής Πύλης των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων - (Έργο: ΝΕΟΛΑΙΑ (ΝΕΟΛΑΙΑ))
Οδηγός χρήσης της δικτυακής και επικοινωνιακής πύλης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς με τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων, που υλοποιήθηκε από σχετικό έργο με ευθύνη του γράφοντα στα πλαίσια του Net Media Lab. Περιγραφή των καινοτόμων επικοινωνιακών υπηρεσιών και των διαφορετικών επιπέδων χρηστών της δικτυακής πύλης
Τεχνολογίες: Macromedia Director, html
Ημερομηνία: 2003
Assisted Training System for Enterprises - (Έργο: AS.TRA.SE (Leonardo Da Vinci))
Εκπαιδευτικό CD-ROM για ΜΜΕ για τις διαδικασίες και επανασχεδιασμό των διαδικασιών παραγωγής με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
Τεχνολογίες: Macromedia Director, Visual Basic
Ημερομηνία: 2003
Vocational Training in the Electrical Systems Technologies for Solar and Wind Renewable Energy Applications - (Έργο: SOLWIN (Leonardo Da Vinci))
Εκπαιδευτικό CD-ROM για ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων, για την επαγγελματική τους κατάρτιση σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την χρήση εργαλείων ηλεκτρονικής και δια βίου μάθησης
Τεχνολογίες: Macromedia Director
Ημερομηνία: 2002
ELECTRON - (Έργο: ELECTRON (Leonardo Da Vinci))
Εκπαιδευτικό CD-ROM για ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων και παρουσίαση του προγράμματος «Εξ' αποστάσεως κατάρτιση τεχνικών ηλεκτρολόγων με χρήση τεχνολογιών ODL και Internet»
Τεχνολογίες: Macromedia Director
Ημερομηνία: 2002
Γ΄ΚΠΣ Ανταγωνιστικότητα και ΚτΠ - (Έργο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΠΕΤ ΙΙ))
Ένα πληροφοριακό CD-ROM το οποίο παρουσιάζει λεπτομερέστατα όλες τις πτυχές του Γ΄ ΚΠΣ στην Ελλάδα μέσα από τα Ε.Π. της Ανταγωνιστικότητας και της ΚτΠ, αλλά και την ανάπτυξη των δημόσιων ηλεκτρονικών προμηθειών.
Τεχνολογίες: Macromedia Director
Ημερομηνία: 2001
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - (Έργο: ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ΕΠΕΤ II))
Εκπαιδευτικό CD-ROM από το έργο Ανάπτυξη Δικτύου Κέντρων Τηλεεικονοδιάσκεψης για την υποστήριξη Τηλεεκπαίδευσης Τηλεπαρουσίασης Τηλεεργασίας και ανάπτυξη ευφυούς συστήματος και Περιβάλλοντος Τηλεεκπαίδευσης.
Τεχνολογίες: Macromedia Director
Ημερομηνία: 2001
¶τομα Με Ειδικές Ανάγκες Όρασης - (Έργο: A.M.E.A. (ΕΠΕΤ ΙΙ))
Ένα εκπαιδευτικό - ενημερωτικό CD-ROM το οποίο παρουσιάζει πληροφορίες για ¶τομα Με Ειδικές Ανάγκες Όρασης και τις τεχνολογίες υποστηρικτικής μάθησης καθώς και Video από ανάλογες εκδηλώσεις.
Τεχνολογίες: Macromedia Director, Adobe Premiere
Ημερομηνία: 2001
Συντηρητής Εσωτερικού Δικτύου Φυσικού Αερίου - (Έργο: ADAPT (ADAPT))
Επαγγελματική κατάρτιση με τεχνολογίες πολυμέσων του τεχνήτη-συντηρητή σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου
Τεχνολογίες: Macromedia Director
Ημερομηνία: 2001
Εγκαταστάτης Εσωτερικού Δικτύου Φυσικού Αερίου - (Έργο: ADAPT (ADAPT))
Επαγγελματική κατάρτιση με τεχνολογίες πολυμέσων του τεχνήτη-εγκαταστάτη σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου
Τεχνολογίες: Macromedia Director
Ημερομηνία: 2001
ΠΛΑΤΩΝ - (Έργο: ΠΛΑΤΩΝ (ΕΠΕΑΕΚ))
Εκπαιδευτικό CD-ROM στα πλαίσια του έργου Δημιουργία ΠΛΑισίου για την Δυναμική Διαμόρφωση Του Μαθήματος του Αυτοματισμού με την Χρήση Σύγχρονων Πληροφοριακών ΕργαλείΩν, που υλοποιήθηκε σαν έργο «Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης».
Τεχνολογίες: Macromedia Director
Ημερομηνία: 2000
ΔΙΔΩ - (Έργο: ΔΙΔΩ (ΕΠΕΑΕΚ))
Εκπαιδευτικό CD-ROM στα πλαίσια του έργου Εξ' Αποστάσεως Υποστήριξη της ΔΙδασκαλίας των Μαθηματικών Μέσω ΔικτύΩν και Εργαλείων της Πληροφορικής, που υλοποιήθηκε σαν έργο «Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης
Τεχνολογίες: Macromedia Director
Ημερομηνία: 2000
Ολοκληρωμένος Οδήγος Υπηρεσιών Internet - (Έργο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΠΕΤ ΙΙ))
E-learning προϊόν για την αυτοεκπαίδευση στην αξιοποίηση του συνόλου των βασικών δυνατοτήτων του Internet
Τεχνολογίες: Macromedia Director
Ημερομηνία: 2000
Το μάθημα του αυτοματισμού - (Έργο: ELECTRONET (ΕΠΕΑΕΚ))
E-learning υποστήριξη του καθηγητή των Τ.Ε.Ε για το μάθημα του αυτοματισμού
Τεχνολογίες: Macromedia Director
Ημερομηνία: 2000
Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο - (Έργο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΠΕΤ ΙΙ))
Ένα πληροφοριακό CD-ROM το οποίο παρουσιάζει λεπτομερέστατα όλες τις πτυχές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα και τις δυνατότητες του.
Τεχνολογίες: Macromedia Director
Ημερομηνία: 2000
Γνωρίστε τις δυνατότητες του Director - (Έργο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΠΕΤ ΙΙ))
Ένα cd-rom σχεδιασμένο για την αυτοεκπαίδευση στις βασικές χρήσεις του προγράμματος Director για τον σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμογών με πολυμέσα.
Τεχνολογίες: Macromedia Director
Ημερομηνία: 2000
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα - (Έργο: A.M.E.A. (ΕΠΕΤ ΙΙ))
Στο CD-ROM της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) περιλαμβάνονται ένα σύνολο από θέματα που σχετίζονται με το θέμα του τίτλου όπως επίσης και θέματα που σχετίζονται με τα ¶τομα με Ειδικές Ανάγκες ακοής (Α.Μ.Ε.Α.). Το CD-ROM αυτό αποτελεί ένα εργαλείο για την διδασκαλία και την προώθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας τόσο ανάμεσα στα Α.Μ.Ε.Α. ακοής όσο και στις κοινότητες του μέσου πολίτη. Για την παρουσίαση της Ε.Ν.Γ. χρησιμοποιούνται ένα σύνολο από ψηφιοποιημένα βίντεο που παρουσιάζουν ηθοποιό Α.Μ.Ε.Α. να εκτελεί τις κινήσεις των γραμμάτων, αριθμών, λέξεων και φράσεων. Επιπλέον παρουσιάζονται ζητήματα που αφορούν στοιχεία της (Ε.Ν.Γ.) και τις σχέσεις της με άλλες νοηματικές γλώσσες. Πέραν όλων των ανωτέρω στο CD παρουσιάζονται ζητήματα που αφορούν και ενδιαφέρουν τα Α.Μ.Ε.Α. ακοής καθώς και προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή ατομική, κοινωνική και εργασιακή. Τέλος παρουσιάζονται χρήσιμες διευθύνσεις φυσικές και στο Ίντερνετ φορέων που φροντίζουν, υποστηρίζουν, εκπαιδεύουν και γενικά σχετίζονται με τα Α.Μ.Ε.Α. ακοής
Τεχνολογίες: Macromedia Director, Adobe Premiere
Ημερομηνία: 1995
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004