Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
Παρουσιάσεις Εργαστηρίου
Μικρή Παρουσίαση
Μεγάλη Παρουσίαση
Εκθέσεις Αξιολόγησης Εργαστηρίου
Lab Metrics 2005-2012
Lab Metrics 2000-2005
Business Plan 2000-2005
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
 
Αρχική-Προσωπικό
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024
 

Προσωπικό
Δρ. Αθανάσιος Δρίγκας - Founder and Head of Net Media Lab
M.Sc. Electrical Engineering Telecommunications & Informatics, M.Sc. Psychology, Phd Cognitive Science in Management of Computer & Broadband Networks (Memory Management)
Αικατερίνη Αποστόλου - Γραμματεία
Γραμματέας
Ιωάννης Βρέτταρος - Συντονιστής Ομάδων Ηλεκτρονικής Μάθησης
Φυσικός-Πληροφορικός, Μεταπτυχιακό στην Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση (e-learning)
Δρ. Νίκος Μπάρδης - Συντονιστής Εφαρμογών Κρυπτογραφίας - Εξωτερικός Συνεργάτης
Διδάκτορας Μηχανικός Η/Υ
Δημήτρης Κουρεμένος - Συντονιστής Ειδικών Εφαρμογών ΤΠΕ
Ηλεκ/γος Μηχ & Μηχ Υπολ/στων, MSc Πληροφορικής, Υπ. Διδάκτωρ
Ελευθέριος Κουκιανάκης - Υπεύθυνος δικτυακών και πολυμεσικών εφαρμογών
Ειδικός Αναλυτής Δικτυακών και Πληροφορικών Συστημάτων-Ειδικός Εφαρμογών Με Πολυμέσα
Ιωάννης Λουκίδης - Τεχνικός
Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών & Οπτικοακουστικών Συστημάτων - Πληροφορικής
Ιωάννης Παπαγερασίμου - Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης
M.Sc. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
¶ννα Καμακάρη - Εξωτερική Επιστημονική Συνεργάτης
MSc in TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)
Δρ. Στυλιανός Κουρεμένος - Ερευνητής - Εξωτερικός Συνεργάτης
Ηλεκ/γος Μηχ & Μηχ Υπολ/στων, Διδάκτωρ
Δρ. Χαράλαμπος Σκιάνης - Ερευνητής - Εξωτερικός Συνεργάτης
MSc Πληροφορικής, Phd Computer Network
Σπύρος Δομοξούδης - Ερευνητής - Εξωτερικός Συνεργάτης
MSc Ηλεκ/γος Μηχ & Μηχ Υπολ/στων, Υπ. Διδάκτωρ
Ιωάννης Γλεντζές - Java Developer
Ηλεκ/γος Μηχ & Μηχ Υπολ/στων
Βασιλική Κυριακίδου - Γραφίστας
Γραφίστας-Διαφήμιση

Διακεκριμένοι Συνεργάτες
Καθηγητής ΛάμπροςΣταύρου
Διευθυντής Εργαστηρίου Ειδικής Θεραπευτικής Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τηλέφωνο: 265195758 FAX: 265195848
  e-mail: lstavrou@cc.uoi.gr
Καθηγητής ΠαναγιώτηςΚωσταράκης
Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής - Τηλεπικοινωνιών και Εφαρμογών -Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τηλέφωνο: 265198491 FAX: 265198674
  e-mail: pkost@cc.uoi.gr
Δρ. ΚίμωνΚοντοβασίλης
Institute of Informatics Telecommunications of NCSR "DEMOKRITOS" - Researcher
Τηλέφωνο: 2106503130 FAX:
  e-mail: kkont@iit.demokritos.gr
Δρ. ΤάσοςΚούρτης
Institute of Informatics Telecommunications of NCSR "DEMOKRITOS" - Researcher
Τηλέφωνο: 2106503136 FAX:
  e-mail: kourtis@iit.demokritos.gr
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004