Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
Παρουσιάσεις Εργαστηρίου
Μικρή Παρουσίαση
Μεγάλη Παρουσίαση
Εκθέσεις Αξιολόγησης Εργαστηρίου
Lab Metrics 2005-2012
Lab Metrics 2000-2005
Business Plan 2000-2005
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
 
Αρχική-¶λλα Προϊόντα
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024
 

¶λλα Προϊόντα
Κρυπτογραφικά Συστήματα
Συστήματα κβαντικής κρυπτογραφίας, δυναμικά συστήματα κρυπτογραφίας (χαοτικά συστήματα)
Ημερομηνία: 2004
Software for e-learning
Πλατφόρμα Ασύγχρονου e-learning, Πλατφόρμα Σύγχρονου e-learning, Πλατφόρμα e-learning με Υποστήριξη του Καθηγητή
Ημερομηνία: 2004
Τηλεϊατρική
Software για Ειδικές Εφαρμογές Τηλεϊατρικής
Ημερομηνία: 2000
Ευφυή Συστήματα
Αξιολόγηση Γνωστικών Δεξιοτήτων Μαθητή, Επιλογή Βιογραφικών, Αναζήτηση Γνώσης σε Ηλεκτρονικοποιημένα Κείμενα
Ημερομηνία: 2000
Software for e-business
Πλατφόρμα Λειτουργίας e-shop ή e-mall
Ημερομηνία: 2000
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004