Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
Παρουσιάσεις Εργαστηρίου
Μικρή Παρουσίαση
Μεγάλη Παρουσίαση
Εκθέσεις Αξιολόγησης Εργαστηρίου
Lab Metrics 2005-2012
Lab Metrics 2000-2005
Business Plan 2000-2005
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
 
Αρχική-Βιβλία
Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024
 

Βιβλία
Ολοκληρωμένος Οδηγός Υπηρέσιων Internet
Έκδοση Net Media Lab - Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος. Σελίδες 120
Ημερομηνία: 2004
Εκπαιδευτικό Βιβλίο για την "Βελτίωση των Συνθηκών Ένταξης στο Εκπαιδευτικό Σύστημα Ατόμων με Πολλαπλές Αναπηρίες"
Κοινή έκδοση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων -Net Media Lab - Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος στα πλαίσια του ομόνυμου έργου ΕΠΕΑΕΚ. Σελίδες: 1000
Ημερομηνία: 2004
Τηλεδιάσκεψη & Πολυμέσα στο Δίκτυο Internet
Έκδοση Τ.Ε.Ε.. Σελίδες: 325
Ημερομηνία: 2000
Το Δίκτυο Internet και οι Υπηρεσίες του. Οδηγός Αξιοποίησης των Υπηρεσιών
ΕΒΕΑ - Handbook. Σελίδες: 110
Ημερομηνία: 1996
Δικτυακές Εφαρμογές στο Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ
Έκδοση Τ.Ε.Ε. Σελίδες: 355
Ημερομηνία: 1995
Κατάλογος Ελλήνων Επιστημόνων της Διασποράς
Έκδοση Net Media Lab - Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος. Σελίδες: 500
Ημερομηνία: 1993
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004