Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
Παρουσιάσεις Εργαστηρίου
Μικρή Παρουσίαση
Μεγάλη Παρουσίαση
Εκθέσεις Αξιολόγησης Εργαστηρίου
Lab Metrics 2005-2012
Lab Metrics 2000-2005
Business Plan 2000-2005
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
 
Αρχική-Portal-Web Sites
Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024
 

Portal-Web Sites
SYNERGIA - (Έργο: SYNERGIA)
Innovation Transfer Synergia, for the Distance and Lifelong Training of the Deaf People via ICT Based Strategies, in e-Business and New Economy http://imm.demokritos.gr/synergia
Τεχνολογίες:
Ημερομηνία: 27/10/2009
ΥΑΣ - (Έργο: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΑΣ)
Το Εργαστήριο είναι τεχνικός σύμβουλος της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων (Υ.Α.Σ.). Στα πλαίσια της συνεργασίας έχει αναπτυχθεί το κεντρικό portal της υπηρεσίας στην διεύθυνση: http://imm.demokritos.gr/yas
Τεχνολογίες: ASP-MS SQL Server
Ημερομηνία: 20/6/2004
Dedalos - (Έργο: DEDALOS (Leonardo Da Vinci))
Teaching English as a second language to Deaf people, whose first language is the Sign Language, via e-Learning tools http://imm.demokritos.gr/dedalos/
Τεχνολογίες: html
Ημερομηνία: 10/6/2004
Delfe - (Έργο: DELFE (Leonardo Da Vinci))
Distance and Life Long Training for the Deaf people in the E-Commerce and New Technologies Sector via e-Learning Tools http://imm.demokritos.gr/delfe/
Τεχνολογίες: html
Ημερομηνία: 10/5/2004
E-learning Εφαρμογή - (Έργο: ΕΠΕΑΕΚ 2)
Ανάπτυξη δικτυακής πύλης και e-learning εφαρμογής που βοηθά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα Ειδικής Αγωγής (¶τομα με Πολλαπλές Αναπηρίες). Στην δικτυακή πύλη υπάρχουν νέα και γεγονότα που ενημερώνουν τον χρήστη του διαδικτύου για την εξέλιξη των σεμιναρίων. Η εφαρμογή επιτρέπει την εισαγωγή μαθημάτων (εκπαιδευτικού υλικού), από καθηγητές αλλά και καταχώρηση επικουρικού υλικού (συνοδευτικών εργαλείων), όπως παραδείγματα, ασκήσεις, ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων κ.α. Τέλος στην διάθεση των «μαθητών» υπάρχει και forum για την επίλυση θεμάτων και προβλημάτων στην Ειδική Αγωγή. Η διεύθυνση της δικτυακής πύλης είναι http://imm.demokritos.gr/epeaek
Τεχνολογίες: ASP-Ms Access
Ημερομηνία: 10/5/2004
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" - (Έργο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΠΕΤ ΙΙ))
Το Εργαστήριο είναι υπεύθυνο για την σχεδίαση και την υλοποίηση του κεντρικού portal του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δ". Η πρώτη φάση υλοποίησης παραδόθηκε στην διεύθυνση http://www.demokritos.gr
Τεχνολογίες: ASP-Ms Access
Ημερομηνία: 10/3/2004
SME's Training Plan - (Έργο: SME's (Leonardo Da Vinci))
Ένας δικτυακός τόπος που ενημερώνει τον πολίτη για την εξέλιξη του έργου «Εκπαίδευση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε Νέες Τεχνολογίες» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Leonardo Da Vinci». Η διεύθυνση του δικτυακού τόπου είναι http://imm.demokritos.gr/leonardo
Τεχνολογίες: html
Ημερομηνία: 10/2/2004
SOLWIN - (Έργο: SOLWIN (Leonardo Da Vinci))
Παρουσίαση του έργου «Vocational Training in the Electrical Systems Technologies for Solar & Wind Renewable Energy Applications Using Advanced Internet Services». Η διεύθυνση είναι http://imm.demokritos.gr/solwin
Τεχνολογίες: html
Ημερομηνία: 10/3/2003
Κέντρα Πληροφόρησης Νέων - (Έργο: ΝΕΟΛΑΙΑ (ΝΕΟΛΑΙΑ))
Ένα επικοινωνιακό portal, που στηρίζει την επικοινωνία ανάμεσα στην Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων. Πλήθος υποστηρικτικών εργαλείων που βοηθούν στην ανάπτυξη της επικοινωνίας αυτής. Το Forum, chat, news, calendar, personal mailbox κ.α είναι μερικά από τα εργαλεία που έχει ο διαχειριστής του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων στην διάθεσή του. Η διεύθυνση της δικτυακής πύλης αυτής http://imm.demokritos.gr/neagenia
Τεχνολογίες: ASP-Ms Access
Ημερομηνία: 10/3/2003
Α.Μ.Ε.Α - (Έργο: A.M.E.A. (ΕΠΕΤ ΙΙ))
Σύστημα Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης για ¶τομα Με Ειδικές Ανάγκες. Το πρώτο portal στην Ελλάδα για ¶τομα Με Προβλήματα Όρασης". Η διεύθυνση του portal είναι http://imm.demokritos.gr/amei
Τεχνολογίες: html, Flash
Ημερομηνία: 10/1/2003
Literature - (Έργο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΠΕΤ ΙΙ))
Ένας κόμβος που μπορούμε να βρούμε ενδεικτικά κάποια λογοτεχνικά κείμενα τόσο από την σύγχρονη εποχή όσο και από τους αρχαίους λογοτέχνες Αριστοτέλη και Πλάτωνα. Η διεύθυνση είναι http://imm.demokritos.gr/literature
Τεχνολογίες: html, Flash
Ημερομηνία: 10/6/2002
N.A.O.S. - (Έργο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΠΕΤ ΙΙ))
Το Πρώτο πολιτισμικό portal που κατασκευάστηκε και λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1992. Η διεύθυνση του portal είναι http://imm.demokritos.gr/hellas
Τεχνολογίες: html, Flash
Ημερομηνία: 10/5/2002
Museums & Galleries of Greece and Cyprus - (Έργο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΠΕΤ ΙΙ))
Ένα πολιτισμικό portal που περιέχει μουσεία και galleries από την Ελλάδα και την Κύπρο. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό και κείμενα σχετικά με τα μουσεία. Η διεύθυνση λειτουργίας της πύλης http://imm.demokritos.gr/museums
Τεχνολογίες: html, Flash
Ημερομηνία: 10/3/2002
GR NEWS - (Έργο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΠΕΤ ΙΙ))
Το πρώτο portal Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που λειτούργησε στον Ελληνικό χώρο με πρωτοβουλία του εργαστηρίου. Το portal λειτουργεί (από 1992) στην διεύθυνση http://imm.demokritos.gr/grnews
Τεχνολογίες: html, Flash
Ημερομηνία: 10/1/2002
O.D.I.SS.E.A.S. - (Έργο: ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ΕΠΕΤ II))
Παρουσίαση του έργου «Ανάπτυξη Δικτύου Κέντρων Τηλεεικονοδιάσκεψης, Τηλεργασίας και Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος και Περιβάλλοντος Τηλεεκπαίδευσης» και τα παραδοτέα του έργου. Η διεύθυνση του δικτυακού τόπου είναι http://imm.demokritos.gr/odisseas
Τεχνολογίες: html
Ημερομηνία: 10/6/2001
N.C.S.R. Demokritos - (Έργο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΠΕΤ ΙΙ))
Η σελίδα του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Η σελίδα διαθέτει πληροφορίες για το κέντρο, τηλεφωνικό κατάλογο και forum συζητήσεων. Η διεύθυνση που λειτουργεί η ιστοσελίδα είναι http://www.ncsr.gr
Τεχνολογίες: html, Flash
Ημερομηνία: 10/5/2001
ELECTRON - (Έργο: ELECTRON (Leonardo Da Vinci))
Εξ' αποστάσεως κατάρτιση τεχνικών ηλεκτρολόγων με χρήση τεχνολογιών ODL και Internet", (Best Practice Awards EU). Η διεύθυνση του site είναι http://imm.demokritos.gr/electron
Τεχνολογίες: html
Ημερομηνία: 10/3/2001
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004