Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
Αρχική -Τηλεφωνικός Κατάλογος - Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
 

Τηλεφωνικός Κατάλογος
Αθανάσιος Σπηλιώτης
Εσωτερικό: +30 210 650 3318
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Ελίζαμπεθ Σταθοπούλου
Εσωτερικό: +30 210 650 3392
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Δημοσθένης Σταμόπουλος
Εσωτερικό: +30 210 650 3321
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: densta@ims.demokritos.gr
Παναγιώτης Ταμπούρλος
Εσωτερικό: +30 210 650 3461
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Αριστείδης Τερζής
Εσωτερικό: +30 210 650 3346
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: aterzis@ims.demokritos.gr
Ηλίας Τζαβιδόπουλος
Εσωτερικό: +30 210 650 3303
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: itzav@ims.demokritos.gr
Βασίλειος Τζιτζιός
Εσωτερικό: +30 210 650 3309
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Χρήστος Τράπαλης
Εσωτερικό: +30 210 650 3336
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: trapalis@ims.demokritos.gr
Αναστάσιος Τραυλός
Εσωτερικό: +30 210 650 3327
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: atravlos@ims.demokritos.gr
Καλλιόπη Τροχίδου
Εσωτερικό: +30 210 650 3395
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: trohidou@ims.demokritos.gr
First Previous Next Last
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004