Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
Αρχική -Τηλεφωνικός Κατάλογος - Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024
 

Τηλεφωνικός Κατάλογος
Νικόλαος Παπαδάκης
Εσωτερικό: +30 210 650 3328
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Κωνσταντίνος Παπασταϊκούδης
Εσωτερικό: +30 210 650 3325
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: kopapas@ims.demokritos.gr
Δημήτριος Πετρίδης
Εσωτερικό: +30 210 650 3343
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: dpetrid@ims.demokritos.gr
Βασίλειος Πετρουλέας
Εσωτερικό: +30 210 650 3344, 3312
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: vpetr@ims.demokritos.gr
Μιχαήλ Πίσσας
Εσωτερικό: +30 210 650 3306
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: mpissas@ims.demokritos.gr
Αικατερίνη Ραπτοπούλου
Εσωτερικό: +30 210 650 3346, 3365
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: craptop@ims.demokritos.gr
Ιωάννης Σανάκης
Εσωτερικό: +30 210 650 3312, 3311
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Γεωργία Σερεσιώτη
Εσωτερικό: +30 210 650 3304
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Αθανάσιος Σιμόπουλος
Εσωτερικό: +30 210 650 3345
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: asimop@ims.demokritos.gr
Γεώργιος Σιώρος
Εσωτερικό: +30 210 650 3312, 3311
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: gsioros@ims.demokritos.gr
First Previous Next Last
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004