Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
Αρχική -Τηλεφωνικός Κατάλογος - Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
 

Τηλεφωνικός Κατάλογος
Αριστείδης Μπακανδρίτσος
Εσωτερικό: +30 210 650 3309
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: karismagr@ims.demokritos.gr
Ιωάννης Μπασιάκος
Εσωτερικό: +30 210 650 3392
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: bassiakos@ims.demokrtios.gr
Νικόλαος Μπούκος
Εσωτερικό: +30 210 650 3337
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: nboukos@ims.demokritos.gr
Δημήτριος Νιάρχος
Εσωτερικό: +30 210 650 3385
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: dniarchos@ims.demokritos.gr
Ελισάβετ Ντότσικα
Εσωτερικό: +30 210 650 3305, 3389
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Ειρήνη Ντούση
Εσωτερικό: +30 210 650 3310
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Γκαλίνα Ξανθοπούλου
Εσωτερικό: +30 210 650 3322
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: gxantho@ims.demokritos.gr
Ιωάννης Παναγιωτόπουλος
Εσωτερικό: +30 210 650 3318
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: panagiot@ims.demokritos.gr
Νικόλαος Πανόπουλος
Εσωτερικό: +30 210 650 3308
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Γεώργιος Παπαβασιλείου
Εσωτερικό: +30 210 650 3307, 3308, 3342
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: gpapav@ims.demokritos.gr
First Previous Next Last
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004