Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
Αρχική -Τηλεφωνικός Κατάλογος - Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
 

Τηλεφωνικός Κατάλογος
Eamon Devlin
Εσωτερικό: +30 210 650 3349
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: edevlin@ims.demokritos.gr
Βασίλειος ¶λεξανδράκης
Εσωτερικό: +30 210 650 3321
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Παναγιώτης Αλουπογιάννης
Εσωτερικό: +30 210 650 3335
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: aloup@ims.demokritos.gr
Γεώργιος Αποστολόπουλος
Εσωτερικό: +30 210 650 3337
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: 0
Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος
Εσωτερικό: +30 210 650 3341
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Γεώργιος Βεκίνης
Εσωτερικό: +30 210 650 3322
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: gvekinis@ims.demokritos.gr
Γεώργιος Βελλιανίτης
Εσωτερικό: +30 210 650 3341
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: geovel@ims.demokritos.gr
Βασίλειος Βλεσσίδης
Εσωτερικό: +30 210 650 3545
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: vlessidis@ims.demokritos.gr
Πωλίνα Γαβαλά
Εσωτερικό: +30 210 650 3303
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Αντώνιος Γαρδικιώτης
Εσωτερικό: +30 210 650 3308
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Next Last
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004