Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
Αρχική -Τηλεφωνικός Κατάλογος - Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024
 

Τηλεφωνικός Κατάλογος
Βασίλειος Γεωργακίλας
Εσωτερικό: +30 210 650 3309
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Τατιάνα Γιαννακοπούλου
Εσωτερικό: +30 210 650 3304
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: tgia@ims.demokritos.gr
Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος
Εσωτερικό: +30 210 650 3335
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Ελένη Γκάμαρη
Εσωτερικό: +30 210 650 3394
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: egamari@ims.demokritos.gr
Μαργαρίτης Γκιόκας
Εσωτερικό: +30 210 650 3318
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: gjoka@ims.demokritos.gr
Κυριακή Γκογκίδου
Εσωτερικό: +30 210 650 3305
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: gogidou@ims.demokritos.gr
Χάρις Γούσιας
Εσωτερικό: +30 210 650 3311
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: haris@ims.demokritos.gr
Παναγιώτης Δάλλας
Εσωτερικό: +30 210 650 3309
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Χρυσούλα Δαρδαβέση
Εσωτερικό: +30 210 650 3339
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Αθανάσιος Δημουλάς
Εσωτερικό: +30 210 650 3340, 3341
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: dimoulas@ims.demokritos.gr
First Previous Next Last
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004