Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
Αρχική -Τηλεφωνικός Κατάλογος - Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024
 

Τηλεφωνικός Κατάλογος
Γεώργιος Φακορέλλης
Εσωτερικό: +30 210 650 3326
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: yfacorellis@ims.demokritos.gr
Μιχαήλ Φαρδής
Εσωτερικό: +30 210 650 3308
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: fardis@ims.demokritos.gr
Απόστολος Χαρίτος
Εσωτερικό: +30 210 650 3328
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Αγγελική Χονδρογιάννη
Εσωτερικό: +30 210 650 3384
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: kchodr@ims.demokritos.gr
Χρήστος Χρηστίδης
Εσωτερικό: +30 210 650 3306
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: christides@ims.demokritos.gr
Βασίλειος Ψυχάρης
Εσωτερικό: +30 210 650 3346, 3365
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: vpsychar@ims.demokritos.gr
First Previous
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004