Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
Αρχική -Τηλεφωνικός Κατάλογος - Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
 

Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ιωάννης Αλυσσανδράκης
Εσωτερικό: +30 210 650 3724
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Σπυρίδων Ανδρονόπουλος
Εσωτερικό: +30 210 650 3426
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: sandron@ipta.demokritos.gr
Όλγα Ανεζίρη
Εσωτερικό: +30 210 650 3703
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: olga@ipta.demokritos.gr
Ιωάννης Ανούσης
Εσωτερικό: +30 210 650 3734, 3717
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Μιχάλης Αντωνόπουλος-Ντόμης
Εσωτερικό: +30 210 650 3754
Εξωτερική Γραμμή: 2106510348
e-mail: antonop@ipta.demokritos.gr
Σταύρος Αποστολάτος
Εσωτερικό: +30 210 650 3433
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Γεώργιος Αποστολόπουλος
Εσωτερικό: +30 210 650 3731
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Χριστίνα Αρμπιλιά
Εσωτερικό: +30 210 650 3811
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Μελίνα Βαρβαγιάννη
Εσωτερικό: +30 210 650 3720
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: melina@ipta.demokritos.gr
Χρήστος Βασιλάκος
Εσωτερικό: +30 210 650 3716
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: chvasil@ipta.demokritos.gr
Next Last
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004