Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
Αρχική -Τηλεφωνικός Κατάλογος - Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024
 

Τηλεφωνικός Κατάλογος
Αθανάσιος Χανούσης
Εσωτερικό: +30 210 650 3729, 3771
Εξωτερική Γραμμή: 2106514118
e-mail: thanos@ipta.demokritos.gr
Γεωργία Χαραλαμποπούλου
Εσωτερικό: +30 210 650 3614
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: gchar@chem.demokritos.gr
Χρήστος Χαρμεσίδης
Εσωτερικό: +30 210 650 3869
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Βασιλική Χατζή
Εσωτερικό: +30 210 650 3865
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Ιωάννης Χατζηανέστης
Εσωτερικό: +30 210 650 3447
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: jhat@fl.ncmr.gr
Χρήστος Χατζηχρήστος
Εσωτερικό: +30 210 650 3433
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: christos@ife.no
Χρήστος Χουσιάδας
Εσωτερικό: +30 210 650 3702
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: christos@ipta.demokritos.gr
Χρήστος Χώλης
Εσωτερικό: +30 210 650 3724
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Ιωάννης Ψυχογιός
Εσωτερικό: +30 210 650 3614
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Χρυσούλα Ψωμιάδου-Λυκομήτρου
Εσωτερικό: +30 210 650 3812
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: chrisoula23@hotmail.com
First Previous
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004