Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
Αρχική -Τηλεφωνικός Κατάλογος - Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024
 

Τηλεφωνικός Κατάλογος
Αλέξανδρος Βενετσάνος
Εσωτερικό: +30 210 650 3426
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: venets@ipta.demokritos.gr
Διαμάντω Βλαχογιάννη
Εσωτερικό: +30 210 650 3417
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: mandy@ipta.demokritos.gr
Κωνσταντίνος Βορόπουλος
Εσωτερικό: +30 210 650 3821
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: sollab@ipta.demokritos.gr
Παρασκευή Γεωργιάδου
Εσωτερικό: +30 210 650 3742
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Ανδρέας Γιώτης
Εσωτερικό: +30 210 650 3447
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: giotis@chemeng.ntua.gr
Ιωάννης Γκίκας
Εσωτερικό: +30 210 650 3712
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Γεώργιος Γκούσκος
Εσωτερικό: +30 210 650 3869
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Νικόλαος Γούναρης
Εσωτερικό: +30 210 650 3417
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: gounaris@ipta.demokritos.gr
Δημοκράτης Γρηγοριάδης
Εσωτερικό: +30 210 650 3720
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: grigoria@avra.ipta.demokritos.gr
Ευστράτιος Δαβάκης
Εσωτερικό: +30 210 650 3424
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: stratos@ipta.demokritos.gr
First Previous Next Last
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004