Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
Αρχική -Τηλεφωνικός Κατάλογος - Ινστιτούτο Βιολογίας
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
 

Τηλεφωνικός Κατάλογος
Luc Swevers
Εσωτερικό: +30 210 650 3681, 3625, 3631
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: swevers@bio.demokritos.gr
Ιωάννης Αλμυράντης
Εσωτερικό: +30 210 650 3619
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: yalmir@bio.demokritos.gr
Ευαγγελία Ανδρονοπούλου
Εσωτερικό: +30 210 650 3625, 3609, 3631
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: eandro@bio.demokritos.gr
Ελευθερία Αργυρού
Εσωτερικό: +30 210 650 3602
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: eargyrou@bio.demokritos.gr
Σωκράτης Αυγέρης
Εσωτερικό: +30 210 650 3609, 3567
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: savgeris@bio.demokritos.gr
Ελένη Βαβουράκη
Εσωτερικό: +30 210 650 3777
Εξωτερική Γραμμή: 2106540856
e-mail: helvav@bio.demokritos.gr
Παναγιώτης Βενιεράτος
Εσωτερικό: +30 210 650 3573
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Μεταξία Βλάση
Εσωτερικό: +30 210 650 3574, 3696
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: meta@bio.demokritos.gr
Γεράσιμος Βουτσινάς
Εσωτερικό: +30 210 650 3579, 3609
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: mvoutsin@bio.demokritos.gr
Θεόδωρος Γεωργομανώλης
Εσωτερικό: +30 210 650 3625, 3621
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: tgeorgo@bio.demokritos.gr
Next Last
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004