Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
Αρχική -Τηλεφωνικός Κατάλογος - Ινστιτούτο Βιολογίας
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024
 

Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ζαφειρούλα-Ηρώ Γεωργούση
Εσωτερικό: +30 210 650 3564, 3586
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: ir@bio.demokritos.gr
Χριστίνα Γιαννούλη
Εσωτερικό: +30 210 650 3561
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: chgian@bio.demokritos.gr
Παναγιώτης Δουβαράς
Εσωτερικό: +30 210 650 3581
Εξωτερική Γραμμή: 2106511212
e-mail:
Γεώργιος Δουλγερίδης
Εσωτερικό: +30 210 650 3705
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Βασίλειος Δουρής
Εσωτερικό: +30 210 650 3625, 3631, 3609
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: vdouris@bio.demokritos.gr
Γαρυφαλλιά Δροσοπούλου
Εσωτερικό: +30 210 650 3678, 3573
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: gdross@bio.demokritos.gr
Ζωή Ερπαπάζογλου
Εσωτερικό: +30 210 650 3602
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: zerpap@bio.demokritos.gr
Ιωάννης Ζαφειρόπουλος
Εσωτερικό: +30 210 650 3705
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Κωνσταντίνος Ιατρού
Εσωτερικό: +30 210 650 3562, 3631, 3609
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: iatrou@bio.demokritos.gr
Λύδια Ιγνατιάδου
Εσωτερικό: +30 210 650 3629, 3631
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: igna@bio.demokritos.gr
First Previous Next Last
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004