Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
Αρχική -Τηλεφωνικός Κατάλογος - Ινστιτούτο Βιολογίας
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024
 

Τηλεφωνικός Κατάλογος
Αθηνά Τζίνια
Εσωτερικό: +30 210 650 3678, 3573
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: atzin@bio.demokritos.gr
Ιωάννα Τσαγκαράκη
Εσωτερικό: +30 210 650 3573
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Φωτεινή Τσιλιμπάρη
Εσωτερικό: +30 210 650 3583
Εξωτερική Γραμμή: 2106522018
e-mail: effie@bio.demokritos.gr
Γεώργιος Τσιρόπουλος
Εσωτερικό: +30 210 650 3557, 3693, 3694
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: gtsir@bio.demokritos.gr
Αρετή Τσολομύτη-Γούργου
Εσωτερικό: +30 210 650 3602
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Παναγιώτης Χανδρής
Εσωτερικό: +30 210 650 3561
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: phandr@bio.demokritos.gr
First Previous
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004