Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
Παρουσιάσεις Εργαστηρίου
Μικρή Παρουσίαση
Μεγάλη Παρουσίαση
Εκθέσεις Αξιολόγησης Εργαστηρίου
Lab Metrics 2005-2012
Lab Metrics 2000-2005
Business Plan 2000-2005
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
 
Αρχική-Ερευνητική και Εκπαιδευτική Δραστηριότητα
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024
 

Ερευνητική και Εκπαιδευτική Δραστηριότητα
Η έμφαση της ερευνητικής εργασίας που διεξάγεται στο Net Media Lab δίνεται σ' αυτό που ονομάζεται e-services (e-learning, e-governement, e-culture, e-health, e-commerce, e-procurement, e-testing κλπ).

Επίσης υπάρχει μεγάλη δραστηριοποίηση στους τομείς των πολυμέσων (portals, CD-ROMs), της τηλεδιάσκεψης (voice & vidoconference), των ευφυών συστημάτων και των νευρωνικών δικτύων, της κρυπτογραφίας κβαντικής και βασισμένης στην θεωρία των δυναμικών συστημάτων και των χρονοσειρών, των τεχνολογιών δικτύων επίγειων και δορυφορικών, κλπ.

Η ερευνητική δραστηριότητα δηλαδή στο Net Media Lab κινείται τόσο σ' αυτό που ονομάζουμε τεχνολογίες χαμηλού επιπέδου (lower level protocols) όσο και σ' αυτό που ονομάζουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου (upper level services).

Σε όλους τους ανωτέρω άξονες υπάρχουν έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς και από εθνικούς πόρους κατά την τελευταία 4ετία, όπως επίσης και ερευνητικές εργασίες οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κριτές
.
 
Εκπαιδευτική δραστηριότητα στα πλαίσια σχετικού έργου ΕΠΕΑΕΚ, για Νηπιαγωγούς, Δασκάλους και Καθηγητές. Με αντικείμενο τις τεχνολογίες ICT στην υποστήριξη των ΑΜΕΑ και το e-learning, καθώς και θέματα ψυχολογίας, διδακτικής, υποστήριξης κλπ.

Εκπαιδευτική δραστηριότητα στα πλαίσια σεμιναρίων του ΤΕΕ.

Εκπαιδευτική δραστηριότητα στα πλαίσια του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ σε θέματα Χρήσης και Υλοποίησης Δικτύων Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών e-services. Σχεδιασμός και υλοποίηση πολλών ευρωπαϊκών και εθνικών έργων e-learning για διάφορες κοινότητες τελικών αποδεκτών όπως ΑΜΕΑ, Τεχνικοί, Επιστήμονες, Εκπαιδευτικοί κλπ.

Εκπαιδευτική δραστηριότητα στα πλαίσια δεκάδων Ημερίδων-Σεμιναρίων που υλοποιήθηκαν τόσο στην Ελλάδα όσο και στον διεθνή χώρο. Η πλήρης λίστα εμπεριέχεται στην ενότητα ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ WORKSHOPS, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ. Με αντικείμενο τις νέες τεχνολογίες ICT και e-Services
.

Εκπαιδευτική δραστηριότητα στα πλαίσια σεμιναρίων του Net Media Lab ως κέντρου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (ΚΣΕ) για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα ICT.

Εκπαίδευση φοιτητών και σπουδαστών μέσω πρακτικής εξάσκησης, διπλωματικών και πτυχιακών εργασιών στο Κέντρο Διαχείρισης του Δικτύου ΑΡΙΑΔΝΗ και στο Net Media Lab. (Ονόματα φοιτητών-σπουδαστών: Εβίνα Μακρή, Μαρία Μακρή, Αντώνης Παρδαλάκης, Λάζαρος Θεοδώρου, Παναγιωτοπούλου Κωνσταντίνα, Μητροπούλου Νίκη, Καραμάνη Ειρήνη, Παναγιωτάκης Σπύρος, Κλεοπάτρα Κωλέτση, Σέβη Δρακωνάκη, Ελένη Κλαουδάτου, Βουρδαχάς Γιώργος, Κουρκουλάς Γιώργος, Αντώνης Φωτεινός, Κώστας Μπιλάλης, Κούκος Θουκυδίδης, Ερμίνα Χατζηπαυλή, Γεράσιμος Στριμμένος, Καλαμπάκα Λαμπρινή, Βουρσούκης Μανόλης, Πολονύφης Κώστας, Ηλίας Γιολδάσης, Κοσμίδης Κοσμάς, Σιραγάκης Αλέξης, Δημήτρης Κουρεμένος, Δημήτρης Βλαχάβας, Σιφαλάκης Μανόλης, Στέλιος Κουρεμένος, Σπύρος Δομοξούδης, Λευτέρης Κουκιανάκης, Γιάννης Λουκίδης, ¶κης Αποστόλου, κ.α.).

Συμμετοχή στο θερινό σχολείο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ιούλιος 1995, Ιούλιος 1996, Ιούλιος 1997, Ιούλιος 1998, Ιούλιος 1999.

Συμμετοχή σε σεμινάριο πληροφορικής για άνεργους βιβλιοθηκονόμους με οργανωτή το Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004