Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
Παρουσιάσεις Εργαστηρίου
Μικρή Παρουσίαση
Μεγάλη Παρουσίαση
Εκθέσεις Αξιολόγησης Εργαστηρίου
Lab Metrics 2005-2012
Lab Metrics 2000-2005
Business Plan 2000-2005
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
 
Αρχική-Χρήσιμες Διευθύνσεις
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024
 

Χρήσιμες Διευθύνσεις
Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών Πυριμάχων
http://www.cereco.gr
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας
http://www.grnet.gr
Ελληνική Επιτροπή Ενέργειας
http://www.gaec.gr
Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων
http://www.evetam.gr
Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης και Ινών
http://www.etakei.gr
Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου
http://www.ichthica.com
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
http://www.obi.gr
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004