Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
Παρουσιάσεις Εργαστηρίου
Μικρή Παρουσίαση
Μεγάλη Παρουσίαση
Εκθέσεις Αξιολόγησης Εργαστηρίου
Lab Metrics 2005-2012
Lab Metrics 2000-2005
Business Plan 2000-2005
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
 
Αρχική-Χρήσιμες Διευθύνσεις
Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024
 

Χρήσιμες Διευθύνσεις
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α)
http://www.noa.gr
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε)
http://www.eie.gr
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
http://www.certh.gr
Εθνικό Κέντρο Θαλλάσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
http://www.ncmr.gr
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε)
http://www.ekke.gr
Ερευνητικό Κέντρο Βϊοιατρικών Επιστημών "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ"
http://www.fleming.gr
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
http://www.forth.gr
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
http://www.cres.gr
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004