Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
Παρουσιάσεις Εργαστηρίου
Μικρή Παρουσίαση
Μεγάλη Παρουσίαση
Εκθέσεις Αξιολόγησης Εργαστηρίου
Lab Metrics 2005-2012
Lab Metrics 2000-2005
Business Plan 2000-2005
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
 
Αρχική-Χρήσιμες Διευθύνσεις
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024
 

Χρήσιμες Διευθύνσεις
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
http://www.eie.gr/
Ελληνικό Ινστιτούτο Παιδείας και Νέας Τεχνολογίας
http://www.hienet.com/
Ελληνικό Ινστιτούτο Χρηματοοικονομίας και Λογιστικής
http://www.grinfa.gr/
Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας
http://www.cti.gr/
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
http://www.ime.gr/
Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
http://users.hol.gr/~iekep/
Ινστιτούτο Ερευνών και Εκπαίδευσης Ανατολικού Αιγαίου
http://www.ineag.gr/
Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ
http://www.pasteur.gr/
Ιταλικό Ινστιτούτο Πολιτισμού
http://www.iic.gr/
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας
http://www.kee.gr/html/
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
http://www.greeklanguage.gr/
Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης
http://www.oac.gr/
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
http://www.pi-schools.gr/
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004