Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
Παρουσιάσεις Εργαστηρίου
Μικρή Παρουσίαση
Μεγάλη Παρουσίαση
Εκθέσεις Αξιολόγησης Εργαστηρίου
Lab Metrics 2005-2012
Lab Metrics 2000-2005
Business Plan 2000-2005
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
 
Αρχική-Χρήσιμες Διευθύνσεις
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024
 

Χρήσιμες Διευθύνσεις
IOΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
http://www.ionio.gr
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
http://www.askt.gr
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
http://www.auth.gr
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.aua.gr
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
http://www.duth.gr
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.uoa.gr
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
http://www.emp.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
http://www.eap.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.aueb.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
http://www.aegean.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
http://www.uowm.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
http://www.uth.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
http://www.uoi.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
http://www.uch.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
http://www.uom.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
http://www.upatras.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
http://www.unipi.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
http://www.uop.gr
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
http://www.panteion.gr
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
http://www.tuc.gr
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΑΕΙ OΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
http://www.hua.gr
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004