Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
Παρουσιάσεις Εργαστηρίου
Μικρή Παρουσίαση
Μεγάλη Παρουσίαση
Εκθέσεις Αξιολόγησης Εργαστηρίου
Lab Metrics 2005-2012
Lab Metrics 2000-2005
Business Plan 2000-2005
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
 
Αρχική-Χρήσιμες Διευθύνσεις
Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024
 

Χρήσιμες Διευθύνσεις
Community of Science
http://www.cos.com
EPSO-European Plant Science Organization
http://www.epsoweb.org
Globus
http://www.cwis.kub.nl/globus
ICSTI-The International Council for Scientific and Technical Information
http://www.icsti.org
New Scientist Planet Science
http://www.newscientist.com
The Joint Research Center
http://www.jrc.org/default.asp
The Oxford Internet Institute
http://www.oii.ox.ac.uk/
TII-The European Association for the Transfer of Technologies
http://www.tii.org
United Nations Atlas of the Oceans
http:/www.oceanatlas.org
WorldBiomes
http://www.worldbiomes.com
Ο Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Προγράμματα 'Ερευνας και Τεχνολογίας
http://www.cordis.lu/greece
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004