Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
Παρουσιάσεις Εργαστηρίου
Μικρή Παρουσίαση
Μεγάλη Παρουσίαση
Εκθέσεις Αξιολόγησης Εργαστηρίου
Lab Metrics 2005-2012
Lab Metrics 2000-2005
Business Plan 2000-2005
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
 
Αρχική-Χρήσιμες Διευθύνσεις
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024
 

Χρήσιμες Διευθύνσεις
ΓΑΚ - Γενικά Αρχεία του Κράτους
http://gak.att.sch.gr/
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
http://www.sport.gov.gr/
Γραφείο Πρωθυπουργού
http://www.primeminister.gr/
ΕΔΕΛ-Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου
http://www.edel.gr/
ΕΥΠ - Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών
http://www.nis.gr/
Προεδρία Της Ελληνικής Δημοκρατίας
http://www.presidency.gr/
ΥΠΟ - Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
http://www.mou.gr/
Υπουργείο Αιγαίου
http://www.ypai.gr
Υπουργείο Ανάπτυξης
http://www.ypan.gr/
Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Εμπορίου
http://www.gge.gr/
Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
http://www.gsrt.gr/
Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
http://www.efpolis.gr/
Υπουργείο Γεωργίας
http://www.minagric.gr/
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
http://www.ydt.gr/
Υπουργείο Δικαιοσύνης
http://www.ministryofjustice.gr
Υπουργείο Εθνικής Aμυνας
http://www.mod.gr/
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
http://www.mnec.gr/
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
http://www.ypepth.gr
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης
http://www.gsae.edu.gr/
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
http://www.neagenia.gr/
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
http://www.yen.gr/
Υπουργείο Εξωτερικών
http://www.mfa.gr/
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
http://www.labor-ministry.gr/
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
http://www.ggka.gr/
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Γενική Διεύθυνση Συνθηκών & Υγιεινής της Εργασίας
http://www.osh.gr/
Υπουργείο Εσωτερικών - Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
http://www.civilprotection.gr/
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
http://www.ypes.gr/
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης - Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης
http://www.gspa.gr/
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης - Γενική Γραμματεία Ισότητα
http://www.isotita.gr/
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης - Δίκτυο «Σύζευξις»
http://www.syzefxis.gov.gr/
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης - Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
http://ils.ekdd.gr/seeda/index.html
Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
http://www.mathra.gr/
Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών
http://www.yme.gov.gr/
Υπουργείο Οικονομικών - Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων
http://www.e-oikonomia.gr/
Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
http://www.mof-glk.gr/
Υπουργείο Οικονομικών - Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων
http://www.kratika-laxeia.gr/
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων
http://www.environment.gov.gr/
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων
http://www.minenv.gr/
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων
http://www.ypehode.gov.gr/
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων - Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΟΑΛΑΑ
http://www.epoalaa.gr/
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων - Διεύθυνση Μητρώων & Τεχνικών Επαγγελμάτων
http://www.ypexd15.gr/
Υπουργείο Πολιτισμού
http://www.culture.gr/
Υπουργείο Πολιτισμού - Αλέξανδρος
http://alexander.macedonia.culture.gr/
Υπουργείο Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
http://www.minpress.gr/
Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας
http://www.ypyp.gr/
Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας - Περιφερειακό Σύστημα Υγείας Βορείου Αιγαίου
http://www.pesyba.gr/
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004