Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
Παρουσιάσεις Εργαστηρίου
Μικρή Παρουσίαση
Μεγάλη Παρουσίαση
Εκθέσεις Αξιολόγησης Εργαστηρίου
Lab Metrics 2005-2012
Lab Metrics 2000-2005
Business Plan 2000-2005
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
 
Αρχική-Χρήσιμες Διευθύνσεις
Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024
 

Χρήσιμες Διευθύνσεις
Europa
http://europa.eu.int/
Y - Europe
http://www.y-europe.gr/
Διάλογος με τις Επιχειρήσεις
http://europa.eu.int/business/el/
Διάλογος με τους Πολίτες & τις Επιχειρήσεις
http://citizens.eu.int/gr/gr/destinationchoice.htm
Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
http://www.europa.eu.int/cj/el/
ΕΚΕΠΠ - Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας, Πληροφόρησης & Πολιτισμού
http://www.ekepp.gr/
Ελλάς 2003
http://www.eu2003.gr/
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
http://www.eca.eu.int/
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
http://www.europarl.eu.int/
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
http://agency.osha.eu.int/index_el.htm
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
http://www.euro-ombudsman.eu.int/
Η Φωνή σας στην Ευρώπη
http://europa.eu.int/yourvoice/
ΚΕΠΕΜΕΠ - Κέντρο των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Μεσογείου για το Περιβάλλον
http://www.kepemep-cree.org/
Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή
http://www.ces.eu.int/
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://ue.eu.int/
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004