Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
Παρουσιάσεις Εργαστηρίου
Μικρή Παρουσίαση
Μεγάλη Παρουσίαση
Εκθέσεις Αξιολόγησης Εργαστηρίου
Lab Metrics 2005-2012
Lab Metrics 2000-2005
Business Plan 2000-2005
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
 
Αρχική-Ιστορικό
Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024
 

Ιστορικό Εργαστηρίου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - NET MEDIA LAB

E-Services: Διεπιστημονικές Εφαρμογές Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών για την κοινωνία και τον πολίτη στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Αγγλία, Ολλανδία, Ιταλία, Γαλλία, Δανία, Φινλανδία, Σουηδία, Ρουμανία και Κύπρος).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Net Media Lab ξεκίνησε άτυπα την λειτουργία του στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στο πλαίσιο του υπολογιστικού κέντρου του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δ" και του Δικτύου «Αριάδνη» και στην συνέχεια το 1996 εντάχθηκε στα Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών της Γ.Γ.Ε.Τ. Σήμερα μετά από 20 χρόνια λειτουργίας το εργαστήριο υπάγεται (από το 2006) στο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δ» σαν Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών - Net Media Lab.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΑΞΟΝΕΣ

Το εργαστήριο με την πολυετή εμπειρία που διαθέτει μπορεί και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών τόσο σε φορείς του δημόσιου τομέα όσο και σε φορείς του ιδιωτικού τομέα. Ο κεντρικός άξονας δραστηριοτήτων του είναι η ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών με βασική θεματική ενότητα τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) και η ενσωμάτωσή τους στη δημόσια ζωή για την εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο χώρο:

της Εκπαίδευσης, της Έρευνας & της Επιστήμης:

e-education & e-science

της Διακυβέρνησης και της υποστήριξης Δημόσιων Φορέων

e-government

της Υγείας, της Ψυχολογίας & της υποστήριξης των Α.Μ.Ε.Α.:

e-health, e-psychology & e-inclusion

της Επιχειρηματικότητας & του Εμπορίου:

e-business & e-commerce

του Τουρισμού, του Περιβάλλοντος και της Οικολογίας:

e-tourism, e-environment & e-ecology

του Πολιτισμού, της Τέχνης & της Λογοτεχνίας:

e-culture & e-literature

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το εργαστήριο βρίσκεται στο ισόγειο του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δ» και διαθέτει γραφεία εργασίας συνεργατών, αίθουσα Data Center και αίθουσα συνεδριάσεων και τηλεδιασκέψεων. Πέραν του βασικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού (PC, Laptop, Printers, etc.) το εργαστήριο διαθέτει:

- Δορυφορική Υποδομή (Κεντρικός Σταθερός Σταθμός & Κινητός Δορυφορικός Σταθμός)
- Υποδομή Ασύρματης Διαδικτύωσης (Wi-Fi, 802.11a, 802.11n & Laser Bridges, Access Points, etc.)
- In house τεχνολογίες: AI & neural nets (data mining, evaluation methods), security & telecom patents, e-services platforms...
- Φάρμα Εξυπηρετητών για:

a. Φωνητική Πύλη (IVR & Speech Servers, Call Managers)
b. Φιλοξενία Ιστοσελίδων

c. Διαχείριση Ασύρματου Δικτύου
d. Διαχείριση Εγγράφων
e. Διαχείριση Τηλεφωνικού Κέντρου

ΠΡΟΣΦΟΡΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το εργαστήριο μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (R&D):

1. Μελετητή με βασικό άξονα την βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών με την χρήση σύγχρονων τεχνικών και εργαλείων ΤΠΕ.
2. Τεχνικού συμβούλου πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση έργων ΤΠΕ (πχ e-services).
3. Σχεδιασμού, υλοποίησης και φιλοξενίας Ιστοσελίδων & Ηλεκτρονικών Εφαρμογών (e-services)
4. Ηλεκτρονικών Δορυφορικών εφαρμογών
5. Φιλοξενίας Φωνητικών Πυλών (Voice Portals)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΣΤΑΘΜΟΙ

1990:

Ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου

1988-1995:

Συμμετοχή και εκπροσώπηση σε Ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας και οργανισμούς

1998-2010:

Συμμετοχή και εκπροσώπηση σε διακρατικές επιτροπές διαχείρισης έργων

1990:

Το πρώτο κατανεμημένο δίκτυο υπηρεσιών και dial-up στον ελληνικό πανεπιστημιακό χώρο (SERVICENET) στο πλαίσιο του δικτύου Αριάδνη (σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ήπειρο, Θράκη, Αιγαίο, Πελοπόννησο, Κρήτη).

1990-1991:

Διαδικτύωση και καταγραφή των Ελλήνων Επιστημόνων της Διασποράς, δημιουργία δικτυακής βάσης

1991-1995:

Καινοτόμοι για την εποχή Δικτυακοί Ιστότοποι & δράσεις για e-Olympics, Christian Orthodoxy, e-government, e-environment, e-ecology, e-culture, e-museums, e-literature, e-music, e-news, e-tourism & e-inclusion

1991-1999:

Λειτουργική επιστασία στο σχεδιασμό την ανάπτυξη και την παροχή υπηρεσίας του δικτύου Αριάδνη

1994:

Βιβλίο «Δικτυακές εφαρμογές στο Δίκτυο Αριάδνη»

1995:

Παραγωγή του πρώτου ελληνικού εκπαιδευτικού CD-ROM με θέμα την εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

1995-1996:

Σχεδιασμός και Υλοποίηση του πρώτου portal για επιχειρηματικότητα στο Ε.Β.Ε.Α.

1996:

Υπαγωγή & χρηματοδότηση από τα Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών της Γ.Γ.Ε.Τ. του Net Media Lab

1996-2000:

Δημιουργία της πρώτης ελληνικής διαδικτυακής πύλης (ΝΑΟS) με πολλές διακρίσεις

1996-2000:

Σχεδιασμός και υλοποίηση του πρώτου ελληνικού έργου e-learning for e-business με λειτουργία κέντρων τηλεδιάσκεψης για την εκπαίδευση ΜΜΕ (έργο ODISSEAS)

1996:

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου στη Γ.Γ.Π.Π. για αξιοποίηση της τηλεδιάσκεψης και του Internet, και σχεδιασμός του Κέντρου Διαχείρισης Καταστάσεων Εκτάκτων Αναγκών

1999:

Βιβλίο «Τηλεδιάσκεψη και Πολυμέσα στο Internet»

1999-2000:

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου στο ΥΠ.ΑΝ., Αντιμετώπιση του ιού 2000, συμμετοχή σχεδιασμού ΚτΠ

1999-2003:

Συμμετοχή στο Εθνικό Συμβούλιο Πληροφορικής (ΥΠ.ΕΣ.)

2000-2010:

Παραγωγή ενημερωτικού CD-ROM με θέμα το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, και άλλων 25 εκπαιδευτικών CD-ROM

2000-2002:

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου στη Γ.Γ.Ε., Σχεδιασμός Εθνικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Δημοσίων Προμηθειών

2002:

Διάκριση Best Practice για υλοποιημένο έργο (SOLWIN) από την Ε.Ε.

2002-2008:

Ανάπτυξη πιλοτικού δορυφορικού (DVB-S & IP) πολιτιστικού καναλιού σε συνεργασία με το ΥΠ.ΠΟ.

2002-2010:

Διαχείριση τηλεπικοινωνιακών υποδομών - τηλεφωνικού κέντρου ΕΚΕΦΕ «Δ»

2003:

Ανάπτυξη δυναμικής εφαρμογής e-government Κέντρων Πληροφόρησης Νέων (Γ.Γ.Ν.Γ.)

2003-2010:

Ανάπτυξη και Διαχείριση κεντρικού portal ΕΚΕΦΕ «Δ»

2004-2010:

Ανάπτυξη εφαρμογών e-learning για άτομα με προβλήματα ακοής (DEDALOS, DELFE, ETSL)

2004-2010:

Σχεδιασμός και διαχείριση e-government εφαρμογής για την διακίνηση εγγράφων στο ΕΚΕΦΕ «Δ»

2005:

Εθνικό Βραβείο Καινοτομίας για Πατέντα Κβαντικής Κρυπτογραφίας

2006:

Μελέτη για το Στρατηγικό Σχεδιασμό για τις Τηλεπικοινωνίες στο ΕΣΠΑ 2007-2013

2006:

Ένα άρθρο για την υποστήριξη των Α.Μ.Ε.Α. στην έκθεση του Κογκρέσου προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ

2006:

2 άρθρα στο Star Report της NASA

2006:

Διάκριση Best Practice για υλοποιημένο έργο (DEDALOS) από την Ε.Ε.

2009:

3 άρθρα στη βάση των Smithsonian Institute & NASA

2009:

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση του ασύρματου δικτύου του ΕΚΕΦΕ «Δ» (WIFI, Wireless & Laser bridges, etc)

2010:

Ευρωπαϊκό Βραβείο E-Learning για το έργο ENFORA

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Στοιχεία

Συνολικά 

Στοιχεία

Συνολικά

Σεμινάρια

34

Αριθμός Δημοσιευμένων Εργασιών

214

Διακρίσεις

37

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

52

Συμμετοχή σε Επιτροπές

40

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Συνέδρια

52

Τεχνικός Σύμβουλος

14

Ομιλίες, ¶ρθρα σε Συνέδρια, Ημερίδες

48

R&D Projects

40

Δημοσιεύσεις σε Εθνικά Περιοδικά

62

Συγγραφικό Έργο - Σημαντικές Πατέντες

3

Ετεροαναφορές

120

Spin-off, Έτοιμα Προϊόντα

1+7

Πρωτοβουλίες & Εφαρμογές E-Services

17

Συγγραφικό Έργο - Βιβλία

8

Συμμετοχή σε Εκθέσεις

8

Συγγραφικό Έργο - CD-ROM

27

Συμμετοχή σε Σεμινάρια & Συνέδρια

130

¶ρθρα Διάδοσης - Συνεντεύξεις στον Τύπο

142

Παρουσιάσεις στο Ραδιόφωνο & TV

60

Κατεβάστε το φυλλάδιο του εργαστηρίου σε pdf format από εδώ.


 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004