Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
Παρουσιάσεις Εργαστηρίου
Μικρή Παρουσίαση
Μεγάλη Παρουσίαση
Εκθέσεις Αξιολόγησης Εργαστηρίου
Lab Metrics 2005-2012
Lab Metrics 2000-2005
Business Plan 2000-2005
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
 
Αρχική-Νέα και Εκδηλώσεις
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024
 

Νέα και Εκδηλώσεις
Παγκόσμιο συνέδριο 4th INTERNATIONAL WORKSHOP ON BIOLOGICAL EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC FIELDS - 17/10/2004
Παγκόσμιο συνέδριο- Κρήτη (October 2006)

Το Εργαστήριο Πολυμέσων και Δικτυακών Εφαρμογών (Net Media Lab) διοργανώνει το Παγκόσμιο συνέδριο 4th INTERNATIONAL WORKSHOP ON BIOLOGICAL EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC FIELDS. Για περισσότερες πληροφορίες στην διεύθυνση : http://imm.demokritos.gr/bioeffects
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004