Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
Παρουσιάσεις Εργαστηρίου
Μικρή Παρουσίαση
Μεγάλη Παρουσίαση
Εκθέσεις Αξιολόγησης Εργαστηρίου
Lab Metrics 2005-2012
Lab Metrics 2000-2005
Business Plan 2000-2005
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
 
Αρχική-Νέα και Εκδηλώσεις
Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024
 

Νέα και Εκδηλώσεις
Net Media Lab participated in both the 4th meeting of the GRANKIT project as well as in the International Conference of the project, 15-17 October 2015, Nicosia, Cyprus - 21/10/2015
Athens, 21 October 2015
 

Net Media Lab participated in both the 4th meeting of the GRANKIT project as well as in the International Conference of the project
15-17 October 2015
Nicosia, Cyprus


 

Net Media Lab of the Institute of Informatics and Telecommunications of N.C.S.R. “Demokritos” participated in the 4th and last meeting of the GRANKIT project before its completion at the end of December 2015. The meeting took place at the University of Nicosia on Thursday 15 October 2015 and at Emphasys Center the following day. All pending issues for the successful completion of the project were discussed and clarified and the work carried out so far was presented by each partner.

In addition our laboratory participated in the International Conference of the project (8th Innovative Learning Environments conference “Social Networks and Intergenerational Learning”), which took place at the University of Nicosia in Cyprus on Saturday 17 October 2017 were we presented the results of the ICTtraining in Greece to an audience of approximately 100 people, mostly educators and students.


Check out the photographs of both events below:

Website: http://grankit.eu
Facebook: https://www.facebook.com/grankit


 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004