Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
Παρουσιάσεις Εργαστηρίου
Μικρή Παρουσίαση
Μεγάλη Παρουσίαση
Εκθέσεις Αξιολόγησης Εργαστηρίου
Lab Metrics 2005-2012
Lab Metrics 2000-2005
Business Plan 2000-2005
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
 
Αρχική-Νέα και Εκδηλώσεις
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024
 

Νέα και Εκδηλώσεις
Net Media Lab is participating as a partner in the EU Grundtvig Multilateral Project GRANKIT (Grandparents and Granchildren Keep In Touch) - 26/6/2014
Athens, 26 June 2014
 

Net Media Lab is participating as a partner in the EU Grundtvig Multilateral Project GRANKIT (Grandparents and Granchildren Keep In Touch)

 

The Telecoms Lab-Net Media Lab of the Institute of Informatics and Telecommunications of N.C.S.R. “Demokritos” is participating as a partner in the LLP-GRUNDTVIG Multilateral Project GRANKIT (GRANdparents and GRANdchildren Keep In Touch), which began on 1 January 2014.

The GRANKIT consortium comprises 5 partners from 4 countries namely, Germany, Cyprus, Greece and Romania and these are:

- Leibniz Universität Hannover (Germany) - Coordinator
- University of Nicosia (Cyprus)
- Emphasys Computer Training Centre (Cyprus)
- National Centre for Scientific Research 'DEMOKRITOS' (Greece)
- EuroED (Romania)

The world is ageing, and in doing so the society and the family are changing. Ageing can be an enjoyable experience if elderly people have access to Lifelong Learning opportunities. The more integrated and socially included grandparents are the more society gains and as a result the family members gain. This project aims to promote active ageing and intergenerational solidarity through developing an innovative ICT training course for acquiring the necessary skills in order to participate in the modern world, both for pleasure and for business. Grandparents will be professionally trained with the involvement of their grandchildren who will transfer their current knowledge on social networking. When they will acquire the necessary skills they will set up a social communication network between them. The final stage will be the launching of the GRANDS HELP DESK on the web/platform where they can offer support, help and guidance to children who are in need.

Duration of Project: 01/01/2014 - 31/12/2015 (24 Months)

Website: http://grankit.eu

 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004