Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
Παρουσιάσεις Εργαστηρίου
Μικρή Παρουσίαση
Μεγάλη Παρουσίαση
Εκθέσεις Αξιολόγησης Εργαστηρίου
Lab Metrics 2005-2012
Lab Metrics 2000-2005
Business Plan 2000-2005
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
 
Αρχική-Νέα και Εκδηλώσεις
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024
 

Νέα και Εκδηλώσεις
Ανακοίνωση Σεμιναρίων Κύκλου 2013-2014 στην Ειδική Αγωγή και τις ΤΠΕ στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος" (Ετήσιο Σεμινάριο 432 Ωρών Αποτελούμενο από 12 36ωρα Εξειδικευμένα Σεμινάρια) - 19/9/2013

 

Διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση όπου περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες για την προεγγραφή σας, τα προγράμματα κλπ

 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004