Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
Αρχική -Τηλεφωνικός Κατάλογος - Ινστιτούτο Φυσικοχημείας
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
 

Τηλεφωνικός Κατάλογος
Καλομοίρα Αγιαμαρνιώτη
Εσωτερικό: +30 210 650 3634, 3647
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: alexanna@chem.demokritos.gr
Σταματία Αντωναράκη
Εσωτερικό: +30 210 650 3633
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: antonar@chem.demokritos.gr
Ιωάννης Αραμπατζής
Εσωτερικό: +30 210 650 3632
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: iarabatz@chem.demokritos.gr
Μιχαήλ Αρκάς
Εσωτερικό: +30 210 650 3638
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: madchemist@chem.demokritos.gr
Μαρία Αρχιμανδρίτη
Εσωτερικό: +30 210 650 3641
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: stratak@chem.demokritos.gr
Δημήτριος Ασημακόπουλος
Εσωτερικό: +30 210 650 3958
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Φανή Βαρβέρη
Εσωτερικό: +30 210 650 3665
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: evar@chem.demokritos.gr
Αλέξανδρος Βαρβέρης
Εσωτερικό: +30 210 650 3656, 3665
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: alvar@chem.demokritos.gr
Νίκη Βεργάδου
Εσωτερικό: +30 210 650 3960
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: nvergad@mistras.chem.demokritos.gr
Βερονίκη Βιδάλη
Εσωτερικό: +30 210 650 3654, 3789
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: vidali@mail.demokritos.gr
Next Last
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004