Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
Αρχική -Τηλεφωνικός Κατάλογος - Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιογνωστικών Προϊόντων
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
 

Τηλεφωνικός Κατάλογος
Σοφία Αρμάου
Εσωτερικό: +30 210 650 3939, 3924, 3910
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: sarmaou@rrp.demokritos.gr
Σπυρίδων Αρχιμανδρίτης
Εσωτερικό: +30 210 650 3685, 3686
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: sarxim@rrp.demokritos.gr
Σωτήριος Βαμβακάς
Εσωτερικό: +30 210 650 3610, 3918
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Αλεξάνδρα Βαρβαρήγου
Εσωτερικό: +30 210 650 3683
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: avar@rrp.demokritos.gr
Ειρήνη Βασιλειάδου
Εσωτερικό: +30 210 650 3610
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: vasilirn@rrp.demokritos.gr
¶ννα Βίλλια
Εσωτερικό: +30 210 650 3851
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: villia@rrp.demokritos.gr
¶ννα Βώρου
Εσωτερικό: +30 210 650 3846
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Δρακούλης Γιαννουκάκος
Εσωτερικό: +30 210 650 3936, 3910
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: yannouka@rrp.demokritos.gr
Σαράντης Γιατρέλλης
Εσωτερικό: +30 210 650 3915
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: sarantis@rrp.demokritos.gr
Αργυρώ Γιοντζόγλου
Εσωτερικό: +30 210 650 3855
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Next Last
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004