Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
Αρχική -Τηλεφωνικός Κατάλογος - Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
 

Τηλεφωνικός Κατάλογος
Βασίλειος Ανδρεόπουλος
Εσωτερικό: +30 210 650 3484
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: andreo@inp.demokritos.gr
Μίνως Αξενίδης
Εσωτερικό: +30 210 650 3440
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: axenides@inp.demokritos.gr
Ερνέστος Αργύρης
Εσωτερικό: +30 210 650 3439
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Αθανάσιος Ασθενόπουλος
Εσωτερικό: +30 210 650 3483
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: asthen@inp.demokritos.gr
Ευστράτιος Γαλανόπουλος
Εσωτερικό: +30 210 650 3495
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: galano@inp.demokritos.gr
Θεόδωρος Γέραλης
Εσωτερικό: +30 210 650 3536, 3491
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: geral@inp.demokritos.gr
Παρασκευή Δημητρίου
Εσωτερικό: +30 210 650 3514
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: vivian@inp.demokritos.gr
Κωνσταντίνος Δημόπουλος
Εσωτερικό: +30 210 650 3526
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Χαράλαμπος Ζαρκάδας
Εσωτερικό: +30 210 650 3522, 3524
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: zarko@inp.demokritos.gr
Αικατερίνη Ζαχαριάδου
Εσωτερικό: +30 210 650 3536
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: zacharia@kosmos.nuclear.demokritos.gr
Next Last
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004