Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
Αρχική -Τηλεφωνικός Κατάλογος - Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
 

Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ελευθέριος Αδειλίνης
Εσωτερικό: +30 210 650 3187
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: elad@iit.demokritos.gr
Αντώνιος Αλεξανδρίδης
Εσωτερικό: +30 210 650 3163
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: aalex@iit.demokritos.gr
Ευαγγελία Αλεξοπούλου
Εσωτερικό: +30 210 650 3179
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Στέργος Αφαντενός
Εσωτερικό: +30 210 650 3149
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Αλέξανδρος Βαλαράκος
Εσωτερικό: +30 210 650 3197
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Αντώνιος Βλαχάκης
Εσωτερικό: +30 210 650 3185
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: avlah@iit.demokritos.gr
Γεώργιος Γαρδίκης
Εσωτερικό: +30 210 650 3108
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Βασίλειος Γάτος
Εσωτερικό: +30 210 650 3183
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Κωνσταντίνος Δαγκάκης
Εσωτερικό: +30 210 650 3142
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: kdang@iit.demokritos.gr
Ιωάννης Δερμούσης
Εσωτερικό: +30 210 650 3149
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: derm@iit.demokritos.gr
Next Last
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004