Κεντρικό Μενού
Προσωπικό
¶ξονες Δραστηριοτήτων
Αναπτυξιακά 'Εργα
Διεθνείς Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε Εθνικό Επίπεδο
Πατέντες
Portal - Web Sites
Cd-roms
Βιβλία
¶λλα Προϊόντα
Οργάνωση Συνεδρίων
Έντυπος τύπος
Τηλεοπτικές συμμετοχές
Διακρίσεις

Επικοινωνία
Γραμματεία Αποστόλου Καίτη
Τηλέφωνο 210-6503129
FAX 210-6532910
ΥΠ.ΑΝ
ΓΓΕΤ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
European Union
Ανταγωνιστικότητα
Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας
Αρχική -Τηλεφωνικός Κατάλογος - Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
 

Τηλεφωνικός Κατάλογος
Παναγιώτης Αργείτης
Εσωτερικό: +30 210 650 3114
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: argitis@imel.demokritos.gr
Βασίλειος Βαμβακάς
Εσωτερικό: +30 210 650 3117
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: bil@imel.demokritos.gr
Μαρία Βασιλοπούλου
Εσωτερικό: +30 210 650 3269
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: mariva@imel.demokritos.gr
Μαριλένα Βλαχοπούλου
Εσωτερικό: +30 210 650 3271
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Νικόλαος Βούρδας
Εσωτερικό: +30 210 650 3267
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Χριστίνα Γεωργίου
Εσωτερικό: +30 210 650 3276
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail:
Νικόλαος Γλέζος
Εσωτερικό: +30 210 650 3236
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: glezos@imel.demokritos.gr
Ευάγγελος Γογγολίδης
Εσωτερικό: +30 210 650 3237
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: evgog@imel.demokritos.gr
Δημήτριος Γουστουρίδης
Εσωτερικό: +30 210 650 3113
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: gousto@imel.demokritos.gr
Δημήτριος Δαβάζογλου
Εσωτερικό: +30 210 650 3117
Εξωτερική Γραμμή:
e-mail: dav@imel.demokritos.gr
Next Last
 
Copyright Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" - Athens 2004