Αρχή
Πληροφορίες
 
Φορείς
Περίληψη Έργου
Downloads
 

Αναφορές
 
Εισαγωγή
Πρόταση
Ανάλυση Δεδομένων Ιταλία (doc)
Ανάλυση Δεδομένων Πολωνία (doc)
Ανάλυση Δεδομένων Ελλάδα (doc)
Γενικά Συμπεράσματα
Ερωτηματολόγιο Έρευνας
 

ETP Video
 
Analog & ISDN (10 Mb)
Wide Band (38 Mb)
 
Σε ποιες ανάγκες απευθύνεται το πρόγραμμα?
Η δύναμη των Ευρωπαϊκών ΜΜΕ μπορεί να στηριχθεί στην παραγωγική ευελιξία που καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες της αγοράς.Από την άλλη το αδύνατο σημείο τους είναι η ανικανότητα κατάρτισης τόσο των νέων εργαζομένων όσο και των μακροχρόνια εργαζομένων, με την εφαρμογή ενός ειδικού προγράμματος καθώς και την πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών( βλέπε σχετικές Εθνικές και Κοινοτικές Μελέτες ). Όλα αυτά είναι ιδιαιτέρως σημαντικά όσον αφορά την ανάπτυξη των ΜΜΕ στα πλαίσια των γρήγορων τεχνολογικών, οργανωτικών και παραγωγικών αλλαγών που οι ίδιες οι εταιρείες θα αντιμετωπίσουν με την παγκοσμιοποίηση της αγοράς. Εάν οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ είναι ανίκανες να αναλύσουν την εσωτερική τους οργάνωση προβλέποντας και καθορίζοντας τις ανάγκες κατάρτισης καθώς επίσης και τις παραγωγικές στρατηγικές και στόχους, πιθανότατα θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα να ανταποκριθούν στην γενική εξέλιξη.
ETP-PFA
 
Δυνατά/Αδύνατα Σημεία των ΜΜΕ
Γιατί τα εξαιρετικά ευχάριστα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις ΜΜΕ είναι δύσκολο να επαναληφθούν με την διεύρυνση της αγοράς;
Το Περιεχόμενο/Η Κατάσταση
Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που συνδέονται με την εφαρμογή καινοτομιών σε μια επιχείρηση; Πως μπορούν να επιλυθούν; Γιατί μπορεί η κατάρτιση προσωπικού να ενθαρρύνει την επιτυχία αυτής της εφαρμογής;
Ο Ρόλος της Κατάρτισης σε μια Επιχείρηση
Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να χειριστείς τις εξελίξεις; Γιατί η αλλαγή προϋποθέτει κατάρτιση;
Ανώφελη Κατάρτιση
Οι δρατηριότητες κατάρτισης καταφέρνουν πάντα να φτάσουν τους προκαθορισμένους στόχους;
Τι είδους κατάρτιση τότε;
Τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχουν οι δραστηριότητες κατάρτισης?
Σχέδια Κατάρτισης Επιχειρήσεων
Ποια είναι τα σχέδια κατάρτισης επιχειρήσεων; Ποιες ανάγκες εξυπηρετούν; Σε ποιες περιπτώσεις είναι χρήσιμα;
Τα Πλεονεκτήματα των ΣΚΕ
Ποια είναι τα πρωταρχικά πλεονεκτήματα εφαρμογής ενος σχεδίου κατάρτισης σε μια επιχείρηση;
 
Designed By Net Media Lab of NCSR "Demokritos" Athens 2004