Αρχική - Το Έργο
Συμμετέχοντες Φορείς
Σύντομη Περιγραφή του Έργου
Εξοπλισμός του Έργου
Ομάδα Εργασίας Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δ"
Ομάδα Εργασίας Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δ" 
 

Η ομάδα εργασίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δ" αποτελείται από τους:

  1. Δρ. Αθανάσιος Δρίγκας - Ιδρυτής και Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Πολυμέσων & Δικτυακών Εφαρμογών - Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου.
  2. Αικατερίνη Αποστόλου - Γραμματειακή υποστήριξη του έργου.
  3. Κουκιανάκης Ελευθέριος - Υπεύθυνος δικτυακών και πολυμεσικών εφαρμογών του Εργαστηρίου Πολυμέσων & Δικτυακών Εφαρμογών. - Τεχνικός υπεύθυνος του έργου.
  4. Ιωάννης Παπαγερασίμου - Electronic & Computer Engineer
  5. Ιωάννης Λουκίδης - Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών & Οπτικοακουστικών Συστημάτων - Πληροφορικής
  6. Δήμος Αποστόλου - Ηλεκτρονικός, Master Computer Networks
 
 
Designed & Developed By Net Media Lab Of NCSR "Demokritos", Athens 2007