Αρχική - Το Έργο
Συμμετέχοντες Φορείς
Σύντομη Περιγραφή του Έργου
Εξοπλισμός του Έργου
Ομάδα Εργασίας Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δ"
Συμμετέχοντες Φορείς 
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Ε (Υπουργείο Πολιτισμού) Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (Υπουργείο Ανάπτυξης - ΓΓΕΤ) 
 
Designed & Developed By Net Media Lab Of NCSR "Demokritos", Athens 2007