Αρχική - Το Έργο
Συμμετέχοντες Φορείς
Σύντομη Περιγραφή του Έργου
Εξοπλισμός του Έργου
Ομάδα Εργασίας Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δ"
Σύντομη Περιγραφή του Έργου 
 

Το παρόν έργο στοχεύει στην υλοποίηση και χρήση δορυφορικής υποδομής ως μια κατάλληλης δικτυακής υποδομής Πανελλαδικής κάλυψης, η οποία μπορεί να διασυνδέσει απομακρυσμένα σημεία ανά την επικράτεια προκειμένου για την μετάδοση βιντεοσκοπημένων πολιτιστικών γεγονότων με 4 σύγχρονους εναλλακτικούς τρόπους μετάδοσης βίντεο:

  1. Μετάδοση βίντεο κατά απαίτηση (Video on Demand) μέσω του διαδικτύου (αίτηση μέσω επίγειας ζεύξης Internet και μετάδοση-λήψη του video μέσω του δορυφορικού δικτύου για τους clients που θα εγκατασταθούν σε χώρους που θα επιλεγούν και θα διαθέτουν εύκολη πρόσβαση για το κοινό).
  2. Μετάδοση βίντεο μέσω του διαδικτύου για όλους του χρήστες του διαδικτύου (θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες Real Video και QuickTime για γρήγορη – σύγχρονου χρόνου μετάδοση μέσω του web).
  3. Μετάδοση με τεχνολογία push (αποθήκευση σε κεντρικό εξυπηρετητή και εκπομπή μέσω τεχνολογίας multicast σε συγκεκριμένο χρόνο με χρήση τεχνολογίας IP over Satellite Link στους σταθμούς λήψης).
  4. Μετάδοση βίντεο μέσω δορυφορικού δικτύου σε πραγματικό χρόνο (Real Time Broadcasting). Τη στιγμή που εκπέμπουμε ένα πολιτιστικό γεγονός (που έχει βιντεοσκοπηθεί) μπορεί οποιοσδήποτε έχει δορυφορική κεραία να συντονιστεί και να παρακολουθήσει το πολιτιστικό γεγονός, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην κεντρική Ευρώπη. Η λήψη θα γίνεται σε όλες τις χώρες που θα καλύπτει η δέσμη του δορυφορικού δικτύου που θα επιλεγεί για την προμήθεια τόσο της δορυφορικής υποδομής όσο και για την παροχή του δορυφορικού εύρους ζώνης που θα χρησιμοποιηθεί, για τις παρούσες εφαρμογές. Δηλαδή εκτός από τους clients του δορυφορικού δικτύου που θα λαμβάνουν τα πολιτιστικά γεγονότα, με τις προηγηθείσες υπηρεσίες (1 και 3), με αυτή την τέταρτη υπηρεσία (σε πραγματικό χρόνο) όσοι είναι οικιακοί χρήστες δορυφορικής κεραίας και υπηρεσιών θα μπορούν να ωφεληθούν από την ανάπτυξη των υποδομών του έργου και την μετάδοση των πολιτιστικών γεγονότων.

Τα βιντεοσκοπημένα γεγονότα θα μπορούν να μεταδίδονται σε «πολιτισμικό» δίκτυο αιθουσών σε όλη την Ελλάδα (10 σταθμοί λήψης στην πιλοτική φάση λειτουργίας που θα τοποθετηθούν σε δημοτικούς κινηματογράφους και θέατρα).

 
 
Designed & Developed By Net Media Lab Of NCSR "Demokritos", Athens 2007