Σεμινάρια Net Media Lab

Ειδική Αγωγή και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.):
Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ

 
Ετήσιο Σεμινάριο

"Ειδική Αγωγή & ΤΠΕ - Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)"
 
Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του ετήσιου κύκλου σεμιναρίων μας με τίτλο "Ειδική Αγωγή και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.): Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)"
 
Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες, την ανακοίνωση και το πρόγραμμα των σεμιναρίων μας.
 
Ανακοίνωση Νέου Ετήσιου Κύκλου 10 Σεμιναρίων 2017 - 2018
 
Πρόγραμμα Νέου Ετήσιου Κύκλου 10 Σεμιναρίων 2017 - 2018
 
Προεγγραφές στο Νέο Ετήσιο Κύκλο 10 Σεμιναρίων 2017 - 2018
 
Τα Σεμινάρια 400 και επιπλέον ωρών στην Ειδική Αγωγή, αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων, Βάσει των Νόμων: Ν. 4415/2016, Τεύχος Α΄159/06.09.2016, Ν. 61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β /2017 και Ν. 4473 Τεύχος 1ο /30/5/2017,ΦΕΚ78/2017 (Πληροφορίες & στα παραπάνω "links").
 
Ανακοίνωση Δωρεάν Σεμιναρίου 2017, Πρόγραμμα & Εγγραφές.
 
 
ΠΑΛAΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ :
 
Ανακοίνωση Νέου Ετήσιου Κύκλου 10 Σεμιναρίων 2016-2017
 
Πρόγραμμα Νέου Ετήσιου Κύκλου 10 Σεμιναρίων 2016-2017
 
Τα Σεμινάρια 400 ωρών αναγνωρίζονται για τοποθέτηση-απόσπαση σε θέσεις ΕΑΕ σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 21 του ν.3699/2008 (Α' 199)
 
Χάρτης - Πώς να έρθετε στο Δημόκριτο
 
 
Περισσότερες Πληροφορίες:
 
Ιστότοπος: http://imm.demokritos.gr
Facebook: https://www.facebook.com/NetMediaLab.Edu.Science/
Τηλ: 210-6503129, 3230, 3124
E-mail: netmedialab.seminars@iit.demokritos.gr
 
Copyright of Net Media Lab of N.C.S.R. "Demokritos" - Athens 2016