Ομιλος Φίλων Ακτής: Δάμωνος  8, 11253 Αγ. Νικόλαος Αχαρνών,    
                                           τηλ:,  6972 086817  
e-mail : ofaktis@gmail.com