Ομιλος Φίλων Ακτής: Δάμωνος  8, 11253 Αγ. Νικόλαος Αχαρνών, τηλ.: 210 8623 843,   
                                           6987 422562,  6972 086817  
e-mail