[Ο Όμιλος] [Ιστορία] [Πρόγραμμα] [Εκδηλώσεις] [Αλιεία] [Photo_Gallery] [Εγγραφή Μελών] [Κανονισμός-Καταστατικό]

Photo 2012

       Δάσος          Κουβαρά

 Κοπή  πίτας         

 Όνεια Όρη

Τσικνο-
πέμπτη

Απόκρια στην Νάουσα

 

 

 

 

 

15/1

22/1

29/1

16/2

25-27/2

Αρχ. Μουσείο Αθήνας

Νεράιδα-Μονή Ταξιαρχών

  Αλεξ/πολη -   Δέλτα Έβρου 

Κουμαρίτσι

Αγ. Γεώργιος Λιχάδας

 

 

 

 

 

18/3

1/4

28/4 - 1/5

20/5

10/6

Πανόραμα Δαλματικών Ακτών, 30/6  - 7/7/2012

Εκδρομικά Στιχουργήματα από τον Ηλία

Budva

Dubrovnik

Mostar

Split

Zadar

 

 

 

 

 

1/7

2/7

3/7

3/7

4/7

Plitvice

Postojna

Bled

Zagreb

Beograd

 

 

 

 

 

5/7

5/7

6/7

7/7

8/7

Φαράγγι Δημοσάρη

Φολόη Φαραγ Αντρωνίου

Αιάντειο
 Κανάκα

Φαράγγι Λούσιου

Καστάνιτσα Πραστός

 

 

 

 

 

15/7

25-26/8

9/9

23/9

7/10

Καταφ. Μενάλου Αλωνίσταινα

Δάσος Μουγγουστού

Οίτη: Μανι-
ταρογνωσία

Βαλτεσινίκο

Συνεστίαση

Υπάτη - Αργυροχώρι

 

 

 

 

 

 

21/10

4/11

18/11

2/12

14/12

16/12

Dec 2nd 2013/ Ketty

[Ο Όμιλος] [Ιστορία] [Πρόγραμμα] [Εκδηλώσεις] [Αλιεία] [Photo_Gallery] [Εγγραφή Μελών] [Κανονισμός-Καταστατικό]