Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018
Βελτίωση των Συνθηκών Ένταξης στο Εκπαιδευτικό Σύστημα Ατόμων με Πολλαπλές Αναπηρίες
Πληροφορίες του Έργου
Φορείς του Έργου
Τεχνικό Δελτίο (doc αρχείο)
Τεχνικά Δελτία Υποέργων (zip)
Λίστα Καθηγητών
Τι Είναι Κατάρτιση
Τι Είναι Εξειδίκευση
Νέα
Γεγονότα (Calendar)
Login
Τα Τελευταία Νέα
5/3/2004
Πρόσκληση Ημερίδας
4/2/2004
Acrobat Reader
Τα Τελευταία Γεγονότα
24/1/2004-Θεσσαλονίκη
Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στη Θεσσαλονίκη
24/1/2004-Ιωάννινα
Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στα Ιωάννινα
Πληροφορίες Σεμιναρίων
Πόλεις Κατάρτισης
Πόλεις Εξειδίκευσης
Τμήματα Κατάρτισης
Τμήματα Εξειδίκευσης
Πρόγραμμα Κατάρτισης
Πρόγραμμα Εξειδίκευσης
Εκπαιδευτικό Υλικό
Εκπαιδευτικό Υλικό Κατάρτισης
Εκπαιδευτικό Υλικό Εξειδίκευσης (σε τάξη)
Εκπαιδευτικό Υλικό Εξειδίκευσης (με e-learning)
E-learning Πληροφοριακά Εργαλεία
Παραδείγματα
Ασκήσεις
Ερωτήσεις Πολλαπλών Απαντήσεων
Glossary
Βιβλιογραφία
Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Ανακοινώσεις Καθηγητών
E-learning Επικοινωνιακά Εργαλεία
Ερωτήσεις Μαθητή-Απαντήσεις Καθηγητή
Ερωτήσεις Μαθητή-Απαντήσεις Καθηγητή Πρακτικής
Μελέτη-Σχεδιασμός Υλοποίηση Net Media Lab Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Αθήνα 2003