Αρχική - e-Βιβλιοθήκη
Σύνολο Αρχείων: 5
 
Τεχνικό Δελτίο - 12/10/2007
  Το τεχνικό δελτίο του έργου και των απαραίτητων υποέργων που υποβλήθηκε στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
  Download File
Συμφωνητικό Παράδοσης - 05/10/2007
  Το συμφωνητικό παράδοσης το οποίο υπογράφεται κατά την παράδοση του εξοπλισμού στο επιλεγμένο σταθμό λήψης από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ»
  Download File
Ενημερωτικό Τρίπτυχο - 05/10/2007
  Ενημερωτικό Τρίπτυχο για μια πρώτη γνωριμία με το έργο Μετάδοση πολιτιστικών Γεγονότων σε Πραγματικό Χρόνο Μέσω Δορυφορικού Δικτύου
  Download File
Πρόγραμμα Πιλοτικών Εκπομπών - 13/05/2008
  Πρόγραμμα Πιλοτικών Εκπομπών
  Download File
Αναλυτική Περιγραφή Εκδηλώσεων - 13/05/2008
  Αναλυτική Περιγραφή Εκδηλώσεων
  Download File
 
  1  από 1 
 
Designed & Developed By Net Media Lab Of NCSR "Demokritos", Athens 2007