Αρχική - Photo Gallery
Σύνολο Φωτογραφιών: 11
 
Το προσωπικό του εργαστηρίου
 
Κεντρική Κεραία Εκπομπής
 
Δοκιμή στο LNB
 
Δοκιμή στο LNB
 
Η Ομάδα Εργασίας
 
Η Ομάδα Εργασίας
 
Δοκιμή στο διπλό LNB
 
Τελευταία Πράξη
 
Το "Καμάρι" Μας
 
 
  1  2  από 2 


 
Designed & Developed By Net Media Lab Of NCSR "Demokritos", Athens 2007